Malé opatství Thelémské
*Encyklopedie Thelémy* *Kniha zákona - magická exegeze*
*Rituály* *Učební materiály* *Průzkum vyšších světů*
*Hermes II. Trismegistos*
*Dějiny 20. století* *Stručná historie esoteriky* *Osobnosti západní esoteriky*
*Živlová magie* *Struktura Universa*
*Magická intelektuální a názorová základna*
*Rituální předměty*
*Vzkazy a názory*


           Všechny příspěvky jsou originální práce členů opatství. Cizí texty, které nás inspirují, hledejte
           na Thelema. Spolupracujeme také s HDT.
           V pravém menu se pod prvým kruhem skrývají sdělení o Thelemě, pod druhým a třetím sdělení
           o nás. Pod čtvrtý kruh se můžete sami vyjádřit.        Posledních jedenáct přidaných článků:Peregrina: Cíle

Magické cíle, ročníková práce.
Pokračování >>>
 
Conspiratio: Cíle

Magické cíle, ročníková práce.
Pokračování >>>
 
Aleister Crowley: Magie bez slz, 30
Kapitola XXX: Věříš v Boha?

Drahá Sestro,
Dělej, co ty chceš, ať je cele Zákon.

Jako obvykle, máš docela pravdu. Je to tak, probrali jsme toho mnoho o různých bozích, andělech, elfech a všeho možného1.
Ale Bůh s velkým "B" v jednotném čísle, to je úplně jiná liga2 - není to tak?
Pokračování >>>
 
Aleister Crowley: Magie bez slz, 31
Kapitola XXXI: Náboženství – je Thelema nové náboženství?

Drahá sestro,
Dělej, co ty chceš, ať je cele Zákon.

„Popsal bys svůj systém jako nové náboženství?“ Přiléhavá otázka, myslíš si.
Jestli by to mělo něco znamenat, to se musíme pokusit objasnit. Pravda, je to slogan A.´. A.´. „Technika vědy – cíl náboženství. Zde slovo „cíl“ a kontext pomůže definici. Musí to znamenat dosažení Vědění a Moci v duchovních záležitostech – nebo slova s tím spojená: jakmile se jednou zvolí fráze, začne se do toho rýpat! Přesto oba dva dokonale víme, co tím myslíme.
Pokračování >>>
 
Anakin: Cíle

Magické cíle, ročníková práce.
Pokračování >>>
 
Liber XXX Aerum (Liber 418) - 2. část

LIBER XXX AERUM
Vel Saecvli
Svb Figvra
CCCCXVIII

VIZE A HLAS
andělů vládnoucích
30 aethyrům
s komentářem
Mistra TherionaA.·. A.·. Publikace v třídě A B

Imprimatur:
D.D.S. 7x = 4x Praemonstrator
O.S.V. 6x = 5x Imperatior
N.S.F. 5x = 6x Cancellarius

Pracovní překlad hlavních částí díla
Pokračování >>>
 
Anakin: Já & magie XV.

*****

Theomá Anakin
Theomá dvojče, vnější projev vnitřní vůle Anakin, válečník
Astrum Vitae & Astrum Morte DXI DCCLXXXII
*את*

Mnoho trpělivosti se sebou samým na cestě k Pravému Já.

Audere est facere


*****
Pokračování >>>
 
Conspiratio: Já & magie XV.

Z počátku jsem se vyznával v pojmu myšlení a myšlení jako vytváření konstrukcí. Jak to celé oddělit a uvědomovat si tento rozdíl. Mozek je tu proto, aby se přeci činil. Asi nejvíce mi v tom pomáhá intuice. Toto oddělení vnímám jako hrubý rastr. Magické myšlení je pro mě celá kupa myšlenek, vjemů, pocitů a událostí, které zpracovávám ve svém vnitřku. Důležitou součástí je kritický pohled na vše kolem sebe. Nevhánět se do ustálených názorů a morálky. Soustředit se na na vlastní individualitu. Tu také dopřát ostatním. Každý jsme bod ve tmě a máme svůj svět. Jiný úhel pohledu. Při tomto postoji často řeším jak magické myšlení skloubit s věcmi pozemskými, všedními a okolím.
Pokračování >>>
 
Struktura Universa - biblická
Terra Athanasa

A bylo to tak dávno...:

Existovalo Jsoucno celé věky, až přišel okamžik, když Jsoucno se chtělo podívat na dokonalost svých skutků. Nejdříve byla myšlenka, která se projevila duchem (bat kol Elohim, duch Boží vznášející se nad vodami). Z ducha vyšel dech, z dechu voda a z vody oheň. Toto jsou tři základní živly, ze kterých bylo stvořeno Universum. Stvoření první hmoty a její formy je popsáno jako stvoření moci a vůle.

Pokračování >>>
 
Damona: Osm

Na Stromě života je osmou sefirou Hod, nalézá se na jeho levé straně a náleží do světa Jecirah (utváření). V tomto světě vznikají konkrétní entity ve světě psychickém, ideje se zhmotňují a to, co bylo kdesi vysoko započato, se již nedá zastavit. Na cestě ze světa Ašijah, tedy z Malkut, je to místo setkání s překážkami, se sebou samým, s odlesky ve tmě. Sefiře Hod kabalisté přisuzují ideu Merkuru a značí slávu, nádheru, ale také odraz a rezonanci. Tímto je naznačeno, že dokáže impulz zachytit a odrazit jej někam do prostoru, buď ke svému zdroji, nebo někam jinam.
Podle numerologů je osmička číslem proudění, úspěchu, pevné vůle a pochopitelně i jejich protikladů. Také přináší zvraty a změny.

Pokračování >>>
 
Chiah: Finální vize Chrámu I.

Jdu po cestě mezi poli. Zem je zmrzlá, na polích i na cestě, lemované špinavě žlutou trávou, leží ostrůvky našedlého a leckdy zdupaného sněhu, které se nestihly rozpustit. Pod nízko visící ocelovou oblohou se válí nažloutlý kouř,stoupají z odkudsi z lesů, kam se trefila děla, anebo z chalup, které zapálili vojáci. Už je po bitvě a občas mne mine povoz, odvážející raněné.
Přicházím na bitevní pole, poseté mrtvými nebo skoro mrtvými vojáky v barevných uniformách. Rozhlížím se a pak začnu prohlížet padlé a ranění v bílo-černo-modrých uniformách. Jdu od jednoho k druhému, některé pohladím, zvlášť mladinké vojáky nebo hezké mládence. Odhrnuji pláště, otáčím hlavy. Podivuji se jednání své postavy, trochu napjatému, trochu odevzdanému, ale vytrvalému. Dochází mně, že někoho hledám..

Pokračování >>>
 
(c) 2003 Ro., http://ro.magick.cz Webmaster, dotazy, připomínky: 23 /zavináč/ magick /tečka/ cz