Malé opatství Thelémské
*Encyklopedie Thelémy* *Kniha zákona - magická exegeze*
*Rituály* *Učební materiály* *Průzkum vyšších světů*
*Hermes II. Trismegistos*
*Dějiny 20. století* *Stručná historie esoteriky* *Osobnosti západní esoteriky*
*Živlová magie* *Struktura Universa*
*Magická intelektuální a názorová základna*
*Rituální předměty*
*Vzkazy a názory*


           Všechny příspěvky jsou originální práce členů opatství. Cizí texty, které nás inspirují, hledejte
           na Thelema. Spolupracujeme také s HDT.
           V pravém menu se pod prvým kruhem skrývají sdělení o Thelemě, pod druhým a třetím sdělení
           o nás. Pod čtvrtý kruh se můžete sami vyjádřit.        Posledních jedenáct přidaných článků:Duchovní výmluvy thelemitů, kap. 30

Tato práce byla původně přednáškou v roce 2013. Záměrem tohoto díla je hovořit o mnoha způsobech, jakými si můžeme sami komplikovat cestu a vymýšlet různé výmluvy, proč nedělat to, co je potřebné k naplnění naší Vůle.
Pokračování >>>
 
Aleister Crowley: Magie bez slz 4
Kapitola IV: Kabala – nejlepší trénink paměti

Drahá sestro, Dělej, co ty chceš, ať je cele Zákon. Musíš se naučit Kabale. Nauč se tuto magickou abecedu. Musíš k ní přistoupit s takovou důvěrou, s jakou se dítě učí vlastní abecedu. Ještě nikdo nepřišel na to, proč je pořadí písmen takové, jaké je. Pravděpodobně na to není žádná odpověď.
Pokračování >>>
 
Aleister Crowley: Magie bez slz, 15
Kapitola XV: Morálka sexu

Cara Soror, Dělej, co ty chceš, ať je cele Zákon. Děkuji ti! Mám v několika dobře zvolených slovech obsáhnout celou otázku sexu? Mám se domnívat, že si chceš půjčit peníze? Taková plná lichotka svádí k nepřímému přístupu. Ve skutečnosti není váš návrh tak pobuřující, jak se na první pohled zdá; co se týče anglického jazyka, opravdu není téměř nic, co by stálo za přečtení. Z 98,138 procenta jde o to, co Frances Ridley Ravergalová nazývala “fiddlesticks, blah, boloney, Bull-shit, and the bunk“.
Pokračování >>>
 
Liber XXX Aerum (Liber 418) - 4. část

LIBER XXX AERUM
Vel Saecvli
Svb Figvra
CCCCXVIII

VIZE A HLAS
andělů vládnoucích
30 aethyrům
s komentářem
Mistra TherionaA.·. A.·. Publikace v třídě A B

Imprimatur:
D.D.S. 7x = 4x Praemonstrator
O.S.V. 6x = 5x Imperatior
N.S.F. 5x = 6x Cancellarius

Pracovní překlad jednotlivých aethyrů
Pokračování >>>
 
Aleister Crowley: Magie bez slz, 16
Kapitola XVI: O koncentraci

Cara Soror, Dělej, co ty chceš, ať je cele Zákon. Moudře mě žádáte o zvláštní dopis o soustředění; poukazujete na to, že jsem toto jen neustále naznačoval, ale nikdy jsem nedal jasný návod.
Pokračování >>>
 
Aleister Crowley: Magie bez slz, 78
Kapitola LXXVIII: Bolestivá místa

Cara Soror, Dělej, co ty chceš, ať je cele Zákon. Trojice v jednotě a jednota v trojici, to je Atanášovo vyznání víry v Černé mši - ehm! Co to říkáte? Ach, to je správné, to je správné, že mi to připomínáte. Nejdřív definice!
Pokračování >>>
 
Aleister Crowley: Magie bez slz, 64
Kapitola LXIV: Magická síla

Cara Soror, Dělej, co ty chceš, ať je cele Zákon. Správně poznamenáváš, že většina těchto dopisů se v té či oné podobě zabývala seberozvojem; teď, co z causa finalis,1 praktický úhel, by to někteří nazvali. Jsou ty pobuřující šarlatánské reklamy podvodníků s jejich Velkou Knihou Zdarma a tak dále nepodložené? Mé drahé dítě, zpět k těm dopisům, které ti poskytly letmý pohled do Dějin magie, a k těm, ve kterých jsem ti řekl něco o způsobech, jakými pracují Mistři. Aha, chápu! To, co nyní chceš, je naučit se, jak uplatnit znalosti a moc, které jsi získala, k uskutečňování tvé Pravé Vůle, k uskutečnění Velkého Díla. Je zřejmé, že mnohé musí být ponecháno vlastnímu zdravému rozumu; jediný technický bod, na kterém trvám nade všemi ostatními, je Magické Propojení. Magick Kapitola XIV (str. 106-122) si musíš vzít k srdci a nikdy nezapomenout na jediný detail. Více selhání pochází z toho, že toto zanedbáme než ze všech ostatních příčin dohromady. Většina vlastností, které potřebuješ je vrozených; veškerý materiál je ti k dispozici; a jejich rozvoj je přirozený proces, stejně jako tvé právo na narození. Avšak vytvoření Propojení je intelektuální, dokonce mechanický úkol; úspěch závisí na čistě objektivních úvahách.
Pokračování >>>
 
Liber Loagaeth

The First Leaf (1)
An Enochien Prophecy on cosmogony of the Universe
in the Merkabic Tradition
Pokračování >>>
 
Aleister Crowley: Magie bez slz, 79
Kapitola LXXIX: Pokrok

Dělej, co ty chceš, ať je cele Zákon. Určitě bys měla dostat indickou gumovou medaili za vytrvalost: už po n-té se mě snažíš nachytat, jak si protiřečím. No, tak to dělám a musím dělat pokaždé, když pronesu jakýkoli výrok, jak se již několikrát ukázalo v této upovídané výměně názorů. Ale to není to, co jsi měla na mysli. Tvrdíš - dovol mi, abych zestručnil tvé více než poněkud tautologické, pleonastické, rozvláčné a nesouvislé výklady - že celá myšlenka Velkého řádu je založena na víře v Pokrok. Učení o po sobě jdoucích eonech není nic jiného. Systém vzdělávání není nic jiného. Nic je vlastně cokoliv jiného.1 A navzdory tomu věčně bořím celý ten nedostatečně vystavěný hrad svými cynickými úvahami. (Někdo - myslím, že Anthony Hope ve světlé chvilce - říká, že cynismus je vždy přiznáním neúspěchu - kyselé hrozny). Možná, někdy. Ale vysvětlení je velmi prosté a měla bys být schopna si ho domyslet sama. Je to otázka vesmíru diskurzu, perspektivy. Inženýr si může neustále nadávat při každodenních chybách a neštěstích, které se mu neustále dějí pod nosem, a přitom u večeře spokojeně vyprávět svým přátelům, že most jde nahoru lépe, než kdy čekal. Zrovna tak jsou mé výtky namířeny proti událostem, ale vpravdě je pravda mého srdce upřena na velkou spirálu. Přesto jsem rád, že jsi mi napsala; je to text jako pro krátké kázání, který mám už dlouho na mysli, o podmínkách pokroku. Číslo Jedna je samozřejmě Nepravidelnost, Výstřednost, Nepořádek, Revoluční Duch, Experiment.
Pokračování >>>
 
Aleister Crowley: Magie bez slz, 74
Kapitola LXXIV: Překážky na cestě

Cara Soror, Dělej, co ty chceš, ať je cele Zákon. Hříšný! A jak! Ale má omluva je dobrá a pokusím se to odčinit. Nejprve malý protiútok - tvůj dopis je tak rozvláčný a roztěkaný, že jsem zprvu nedokázal pochopit, o co ti jde, a nakonec jsem usoudil, že je příliš chaotický na to, abych ho převyprávěl, nebo se jím dokonce podrobně zabýval. Prostě zformuluji obžalobu, přiznám vinu a požádám o milost. Hlavní myšlenkou je, že Cesta moudrých je plná květin, zdobená stánky a plná nástrah, že každý krok je příbytkem Hrůzy a Vytržení1 - a to všechno ostatní! A přece píši obyčejně způsobem opilého domina!2 Ty ses nadechla k Aischylovi a dostala jsi Theognise. Zdá se, že jsem tě zlákal Chymickou svatbou Christiana Rosenkreutze, jeho nesrovnatelným tajemstvím a půvabem, jeho prchavou krásou, jeho nevýslovnou romantikou, jeho rytířstvím a dobrodružstvím, průzračnými odlesky jako sluneční světlo pod mořskou hladinou, obrovskými zádumčivými křídly hrůzy, které zastiňují oblohu, ale nad nimiž neustále svítí silné světlo hvězd. A pak jsem tě zklamal! Člověk přece jen očekával alespoň něco z atmosféry Arabských nocí, když už ne tak vysoké, tak Apuleia a Petronia Arbitera, Rabelaise, Meinholda, de la Motte Fouquea, v pozdějších dobách Morte d Arthur, Balzaca, Dumase, Lyttona, Huysmanse, Mabel Collinsové a Arthura Machena.
Pokračování >>>
 
Soror Syrinx: Care frater, 22
Kapitola 22. – Vlastní přirozenost

Překlad jednoho z pomyslných dopisů Crowleymu. Jedná se o útlou a nově napsanou knížku z roku 2019. Název knihy je Care Frater a před pár dny jsem ji našel ve své knihovně. Autorka si říká Soror Syrinx a tyto dopisy píše jako vlastní reflexi a reakci na Magick without tears. Care Frater, Dělej, co ty chceš, ať je cele Zákon.
Pokračování >>>
 
(c) 2003 Ro., http://ro.magick.cz Webmaster, dotazy, připomínky: 23 /zavináč/ magick /tečka/ cz