Logo REVUE 44

Revue 44
   Zuzaniny vlky plky
   Co využijete v praxi
   Kde mě najdete
   Kdo mne opisuje
   Rozhovory
   Nesouvisle o sobě
   Píšu si do šuplíku
   Komentovaná galerie
   Knižní recenze
   Archiv - Postřehy
   Archiv - Co kde vyšlo

Stránka s dotazníkem
Zuzaniny fotky
Odkazy jinam

Návštěvní kniha

Malé opatství thelémské
Kdo jsme?
Sluneční vítr
Geomagnetické pole


Status
Status

Více na n3kl.org.Používejte Internet
Podporujte Choronzona!

Chronzon
Choronzon - démon Chaosu
a pán veškeré formy

webmaster&skripts:
Ro.
design&html:
ZuzanaRevue 44

Zuzana Antares & barevná realita:
Kusé komentáře denního magična.

Obsah nutno uchopit se stejnou vážností, s níž IAO pojímal tvoření světa.

Nejvyšší magie pro nejvyšší zasvěcence z osobního pohledu - aneb Zuzaniny vlky plky - tu je klíč. Vlk už dávno převážil nad plkem. A bude ještě hůř.
Ostatní části lehce krvavého magického magazínu jsou určeny sběračům informací, zvědavcům na můj osobní život, čtenářům společenských rubrik a mému osobnímu archivu, který si klidně, případně rozčileně, tímto můžete číst.

Odbornější koncepty najdete na magick. Pokusy o odborné koncepty hledejte na Opatství.

Ve jménu aeonu Maatina si považujte všeho, co budete číst; ve jménu aeonu Horova
vše spalte!


Sraz magick v červnu
Pravda o jednom setkání

Pověstný, ba legendární sraz magick, 6.6. v 6 večer! Ač mág, skoro-jasnovidec a jánevímcoještě, jsem skeptik a zásadní realista. Uvedu proto některé věci na správnou míru. To dělám ráda.
Tak jednak mi opravdu, ale opravdu vadí, když na sraz magick chodí lidé, kteří nejsou magick a s magickem nemají nic společného. Je to totéž, jako kdyby na setkání chovatelů morčat přišli chovatelé krokodýlů a rušili veškerou možnou diskuzi na téma morčata. Nemám nic proti svým přátelům a známým, ale mohu se s nimi vidět kterýkoliv jiný den. Tady je vidím nerada. Často ani nevědí, že nějaký magick existuje ani jaký má účel. Na sraz přijdou proto, že jsou pohodlní jít do cirkusu a tak dělají cirkus z magick setkání, tváří se, jako kdyby se sraz konal kvůli nim a často nepoděkují za pozvání. Jako by to byla samozřejmost, že je zveme na naše akce. K programu nepřispěli ničím víc, než že vytvořili oddělenou hlučící skupinku, která ostatním znemožňuje bavit se o tom, kvůli čemu se sešli - to jest o magii.
Je ale pravda, že bych si tentokrát nemusela na ne-magick-přátele tolik stěžovat, protože přinejmenším jeden nám připravil nečekaný magický zážitek.

Sešlo se půl ne-magick přátel a půl zájemců o magii. Začněme jimi.
Nejlepší byli ti, kteří k magii sotva přičichli, ale přesto se tvářili, že snědli všechnu moudrost světa a diskuse s nimi nebyla možná. Je pravda, že by si mág měl věřit, to ale neznamená, že by měl být nadutý a přezíravý. Zejména dva hoši z moravských ... hm menších měst ... mne v tomto ohledu opravdu pobavili, i když na druhou stanu je to smutné.
Jeden z organizátorů srazu (já jsem to nebyla) přišel s rozbitou hlavu a vytrvale zapíral, kde k tomu přišel. Inu - jednou z magických ctností je mlčení.
Magick Hanka přišla v doporvodu manžela, přesto ani s posilou nevydržela takový nápor lidí na svoji introverzi a za chvíli to zase vzdala.
Já jsem měla úplně magick plášť s kápí, na který se mi snažil jeden mladý magick neúspěšně šlápnout, když jsme se podzději přesouvali do jiné hospody.
Jediný magick zástupce ŠVUEvB se pobavil s těmi, se kterými to šlo. Stihl odejít, ještě než převládl pavilon opic nad magií.
Jeden magick ze Slovenska byl neuvěřitelně naivní a krásně zobal z ruky jednomu magickovi ze severní Moravy, který se tak chlubil, hlavně tím koho zná, až se mu od pusy prášilo. Ale my jsme s magick kamarádkou z Brna dělaly, že to nevidíme.
Jiný magick ze Slovenska, který na Internetu obvykle působí vtipně a magick-magicky, nasadil podivnou chlapácko-siláckou masku. Moc mu neslušela. Nebo že by tak vypadal i jindy?
Několik magicků mužských i ženských se neprojevilo nebo jen málo. Každý člověk potřebuje prostor.

Ne-magick přátelé našeho bývalého milého Muma vytvořili oddělenou skupinku, bavili se takřka výhradně spolu a posléze se vytratili až na dva reprezentanty, kteří se nakonec pohádali o peníze.
Ne-magick schizka známý chvíli nechápal oč jde, potom se pokusil navázat něco málo rozhovorů ale nešlo mu to. Tak šel domů.
Jeden ne-magick kamarád se choval slušně, vypil málo alkoholu a po hodině odešel do práce.
Ne-magick kamarád přijel z Ameriky nebo kde to zase byl, a schválně nás překvapil. Bohužel tam jeho překvápko trošku zaniklo.
Ostatní ne magick nebyli moc zábavní a nemám proč bych je zmínila. Tvářili se důležitě a bavili se o krávovinách, nejčastěji sami o sobě, pili ... až do té doby, než jeden ne-magick usnul. No dobře, kdo tam byl, čeká na konec vyprávění. Vezmu to podrobněji.

Venku byla bouřka, taková ta hodně velká, dokonce bylo město trošku pod vodou. My jsme to nepoznali, hospoda stála na kopci, přesněji byla v domě na kopci, ale 30 metrů pod zemí. Vedle našeho podzemí kopali dělníci celou noc kolektory a sem tam chodili kontrolovat, jestli nám neprosakuje voda. Jejich přítomnost prozrazovaly i sbíječky, které vzdáleně vibrovaly a rozechvívaly kamenné klenby. Stejně to moc nebylo slyšet. Když se sejde 20 lidí v klenutém sklepě, není slyšet ani vlastního slova, natož vzdálenou sbíječku.
Většina diskuse schopných lidí v té době už odešla. Buď na ně bylo pozdě, nebo se neměli s kým bavit, nebo nebylo slyšet. Bylo po půlnoci a začala taková ta nudná část večera, která se objeví vždy, když se nechcete opít, ale zároveň za celý uplynulý čas nevznikla atmosféra, kdy se dá o něčem upřímně povídat. Tak jen tak ze setrvačnosti sedíte a čekáte, jestli se něco nesemele. Jediný Hrabě a další človíček rozebírali jakousi pokleslou formu chaos-magie a byli do toho tak zabraní, že nevnímali nic okolo. Ostatní byli - jak jsem předznamenala - buď alkoholicky hluční, nebo se nudili.
Z otupělosti byli okolostolusedící vytrženi křečovitými pohyby jednoho do té doby spícího opilého mužského těla. Zbystřila jsem pozornost, protože se jednalo o astenický typ muže a já jsem tohoto ne-magicka neznala tak dobře abych si mohla být jista, že netrpí padoucnicí a křečovité pohyby že nejsou začínající záchvat typu grand mal. Chlapík se na chvíli uklidnil, pak přišla nová křeč. Po chvíli vypadal, jako kdyby jím někdo třásl - pak sáhl na poklopec, rozepnul jej a.... po minutě dvou dokončil akt s patřičným zvukovým doprovodem, který by nenapodobil žádný pornoherec. Probral se, chvíli bloudil zmateným pohledem po místnosti ... a potom utekl. S troškou nadsázky by se dalo říct, že jsme ho od té doby neviděli.
Ale pro ten večer bylo o čem mluvit. A zkuste si představit, jak zapůsobí takováhle událost na skupinku lidí, kteří se sešli kvůli magii. Ne, opravdu vám neprozradím, kdo tu succubu vyčaroval, stejně se o to ne-magickové tehdy ani kdykoliv potom vůbec nezajímali. A kdo není ne-magick, ten to ví.

Tak to bylo. Myslím, že jsem nic nevynechala. Kdybychom ten sraz počítali na kvantitu, byl rozhodně nejlepší. Kdybychom hodnotili kvalitu, tak jsme nepřelezli přes čárečku průměru.
Jenomže... kdy zase potkáte posedlého?

Mimochodem - napadlo mne, že příště budu místo "ne-magick" užívat nyní všeobecně srozumitelného označení "mudla".

Komentovat
 
Zaznamenáno v lednu 2004

(c) 2003 Ro., http://ro.magick.cz