Logo REVUE 44

Revue 44
   Zuzaniny vlky plky
   Co využijete v praxi
   Kde mě najdete
   Kdo mne opisuje
   Rozhovory
   Nesouvisle o sobě
   Píšu si do šuplíku
   Komentovaná galerie
   Knižní recenze
   Archiv - Postřehy
   Archiv - Co kde vyšlo

Stránka s dotazníkem
Zuzaniny fotky
Odkazy jinam

Návštěvní kniha

Malé opatství thelémské
Kdo jsme?
Sluneční vítr
Geomagnetické pole


Status
Status

Více na n3kl.org.Používejte Internet
Podporujte Choronzona!

Chronzon
Choronzon - démon Chaosu
a pán veškeré formy

webmaster&skripts:
Ro.
design&html:
ZuzanaRevue 44

Zuzana Antares & barevná realita:
Kusé komentáře denního magična.

Obsah nutno uchopit se stejnou vážností, s níž IAO pojímal tvoření světa.

Nejvyšší magie pro nejvyšší zasvěcence z osobního pohledu - aneb Zuzaniny vlky plky - tu je klíč. Vlk už dávno převážil nad plkem. A bude ještě hůř.
Ostatní části lehce krvavého magického magazínu jsou určeny sběračům informací, zvědavcům na můj osobní život, čtenářům společenských rubrik a mému osobnímu archivu, který si klidně, případně rozčileně, tímto můžete číst.

Odbornější koncepty najdete na magick. Pokusy o odborné koncepty hledejte na Opatství.

Ve jménu aeonu Maatina si považujte všeho, co budete číst; ve jménu aeonu Horova
vše spalte!


Umělé ráje

Avatar - slovo indického původu, avatára; pochází z hinduismu, v sanskrtu znamená sestup a přeneseně vtělení (inkarnaci) obvykle božské bytosti do fyzického těla za konkrétním účelem. Nejčastěji je používán pro Višnua.
Avatar - slovo z newspeaku; název pro uměle vytvořenou identitu, která reprezentuje uživatele ve virtuální realitě. V diskuzních klubech stačí mít avatára dvourozměrného - ikonu, v on-line hrách jde o ideální zpodobení hráče pomocí trojrozměrnéo modelu. Často se hráč s avatárem ztotožní.Rozlišujeme mezi skutečnou a virtuání relaitou?
Výzkumy říkají, že někteří lidé nevidí zřetelně hranici mezi oběma světy. Syntetické světy se stávají reálnými. Téměř pětina hráčů jedné hry byla přesvědčena, že obyčejná realita je ta, kde se jí a spí. Lidé, kteří denně vyvíjejí nějakou aktivitu v umělém světě, se počítají na stamiliony, desetimiliony jich tam trává velkou část dne. Jeden z typických příkladů splývání syntetického a skutečného světa je hra World of Warcraft. Její autoři záměrě vytvořili nemoc, která oslabuje postavy. Říká se jí Corrupted Blood. Virtuální nemoc se ale sama vymkla kontrole a sama se začala šířit. Říkalo se jí černý or, autoři nic takového ale neměli v úmyslu. Nakonec se o ní doslechlo Centrum pro kontrolu nemocí v Atlantě a sestavilo tým, který měl sledovat šíření virzuálního viru. Pak ho použili jako epidemiologický model pro reálný svět.

Big science, allelujah..!
Lidstvo již zažilo křest vodou – Potopu, a jako Kristus, tak i ono má podstoupit křest ohněm, navštívení duchem svatým, Plamennou potopou... Mystéria arcivědy převeliká jsou. Byli jsme poučeni, že máme za ní vidět erotickou povahu našeho Všehomíra. Ono napínání se za stále novými zázraky simuluje nikdy nekončící erekci a orgasmus. Převeliká arcivěda! Jak veliké rozkročení si dovolila! Má ještě stabilitu? Svatý vesmíre! Svatokrádežný vesmír! Pohanská povaha vědy předvádí užaslým a nicnechápajícím prosťáčkům jeden div za druhým. Neučí je poznávat – učí je používat.
Zlaté tele. Nikdo z nás nezná pravou podstatu svých dennodenních pomůcek. Promluvme si o sedmém mystériu stvoření holícího strojku. Zítra, už zítra jsi mimo svět arcivědy a máš ho znovustvořit, vyvést z veliké a hněvivé jeskyně nebytí ven ke světlu. Kde shledáš všechny ty kouzelné drátky, body zlaté i ocílky pilované, a kde toho stroje zdroj?

Příklad:
Když 1 kg naředěného heroinu vydrží průměrnému narkomanovi jeden rok a stojí 150 tisíc korun, kolik stojí rok virtuálního světa?

Umělé ráje v odborných publikacích
Eduard Castronova - profesor ekonomie na fakultě telekomunikací University v Indianě. Zabývá se problematikou virtuálních umělých rájů, především on-line hrami. Známé jsou jeho knihy Exodus do Virtuálního světa (2007) a o dva roky starší Syntetické světy. Knihy lze zakoupit na amazon.com v anličtině.
Petr Němec - student pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně vypracoval v roce 2008 diplomovou práci Vývoj konceptů virtuálních světů a jejich majetkoprávní problematika. Práce je k dispozici na internetu v jazyce českém - doporučuji!
Jan Oliva - student právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně zpracoval v roce 2006 jinou diplomovou práci, Virtuální vlastnictví. Když si ji přečtete, zjistíte, že problém umělých rájů je zatraceně vážný.

 
březen/duben 2010

(c) 2003 Ro., http://ro.magick.cz