Logo REVUE 44

Revue 44
   Zuzaniny vlky plky
   Co využijete v praxi
   Kde mě najdete
   Kdo mne opisuje
   Rozhovory
   Nesouvisle o sobě
   Píšu si do šuplíku
   Komentovaná galerie
   Knižní recenze
   Archiv - Postřehy
   Archiv - Co kde vyšlo

Stránka s dotazníkem
Zuzaniny fotky
Odkazy jinam

Návštěvní kniha

Malé opatství thelémské
Kdo jsme?
Sluneční vítr
Geomagnetické pole


Status
Status

Více na n3kl.org.Používejte Internet
Podporujte Choronzona!

Chronzon
Choronzon - démon Chaosu
a pán veškeré formy

webmaster&skripts:
Ro.
design&html:
ZuzanaRevue 44

Zuzana Antares & barevná realita:
Kusé komentáře denního magična.

Obsah nutno uchopit se stejnou vážností, s níž IAO pojímal tvoření světa.

Nejvyšší magie pro nejvyšší zasvěcence z osobního pohledu - aneb Zuzaniny vlky plky - tu je klíč. Vlk už dávno převážil nad plkem. A bude ještě hůř.
Ostatní části lehce krvavého magického magazínu jsou určeny sběračům informací, zvědavcům na můj osobní život, čtenářům společenských rubrik a mému osobnímu archivu, který si klidně, případně rozčileně, tímto můžete číst.

Odbornější koncepty najdete na magick. Pokusy o odborné koncepty hledejte na Opatství.

Ve jménu aeonu Maatina si považujte všeho, co budete číst; ve jménu aeonu Horova
vše spalte!


Vizuální technologie II. aneb Co je esoterika

Z několika diskusí na téma vizuálních technologií vzešlo pár postřehů, které pokládám za pozoruhodné. Jako nejvýraznější hodnotím tvrzení žádný vnitřní svět neexistuje, popřípadě vnitřní svět je totéž co já. Podobně mne překvapil názor, dle nějž může člověk ovládat i ty podněty, které jdou mimo jeho vědomí - jinými slovy mluvčí říká: vládnu i tomu, o čem nevím, že to existuje.
Za méně pozoruhodná a snadno napadnutelná pokládám tvrzení o pokroku vědy a techniky, o dobrém - protože příjemném - využití volného času, o poučnosti podobných zážitků nebo o odreagování. Každopádně mne diskuse na toto téma připadly plodné hlavně proto, že jsem se mohla konfrontovat s jinými, pro mne neobvyklými názory.

Na všech stranách diskuse jsem ale měla pocit jistého zmatení pojmů. Kde se asi bere, může snadno ilustrovat následující článeček. Pochází z titulní stránky ŠVUEvB a namanul se mi vcelku případně při opravách webů.Co je to esoterika

Slůvko v současné době velmi frekventované a oblíbené. Přesto jen málokdo pravý význam. Obecně se mu rozumí ve významech tajemno, utajování, záměrné skrývání a míní se jím od věštění po léčitelství prakticky vše. To je však pravda jenom velmi, velmi částečně.
Esoterika je slovo řeckého původu. Důležitá je zde předpona esó-, eisó-, značící vnitřní, niterný, uvnitř se odehrávající. Odsud pochází eisotheó s významem prožít niterné, poznat uvnitř jsoucí, a proto nesdělitelné významy.
Protikladem eisó- je přípona exó-, značící vnější, na pohled viditelný, zjevný. Opakem esoterního je exoterní. Exoterní významy jsou nejen zjevné, ale především sdělitelné, lze o nich hovořit.
Rozdělení poznání na vnitřní a vnější, esoterní a exoterní, je dáno tradicí, podle níž člověk před tisíciletími ztratil svůj vnitřní smysl a od té doby se jej snaží získat zpět. Má-li se mu to podařit, musí se vzdát lpění na vnějším světě a pohroužit se sám do sebe. A to je o to těžší, že bádajícímu jedinci nemůže nikdo poradit - vnitřní poznání je nesdělitelné, nelze je vyjádřit slovy, nemůžeme mu říci to a to dělej a dostaví se výsledek.

 
28. února 2010

(c) 2003 Ro., http://ro.magick.cz