Logo REVUE 44

Revue 44
   Zuzaniny vlky plky
   Co využijete v praxi
   Kde mě najdete
   Kdo mne opisuje
   Rozhovory
   Nesouvisle o sobě
   Píšu si do šuplíku
   Komentovaná galerie
   Knižní recenze
   Archiv - Postřehy
   Archiv - Co kde vyšlo

Stránka s dotazníkem
Zuzaniny fotky
Odkazy jinam

Návštěvní kniha

Malé opatství thelémské
Kdo jsme?
Sluneční vítr
Geomagnetické pole


Status
Status

Více na n3kl.org.Používejte Internet
Podporujte Choronzona!

Chronzon
Choronzon - démon Chaosu
a pán veškeré formy

webmaster&skripts:
Ro.
design&html:
ZuzanaRevue 44

Zuzana Antares & barevná realita:
Kusé komentáře denního magična.

Obsah nutno uchopit se stejnou vážností, s níž IAO pojímal tvoření světa.

Nejvyšší magie pro nejvyšší zasvěcence z osobního pohledu - aneb Zuzaniny vlky plky - tu je klíč. Vlk už dávno převážil nad plkem. A bude ještě hůř.
Ostatní části lehce krvavého magického magazínu jsou určeny sběračům informací, zvědavcům na můj osobní život, čtenářům společenských rubrik a mému osobnímu archivu, který si klidně, případně rozčileně, tímto můžete číst.

Odbornější koncepty najdete na magick. Pokusy o odborné koncepty hledejte na Opatství.

Ve jménu aeonu Maatina si považujte všeho, co budete číst; ve jménu aeonu Horova
vše spalte!


Malá politická reminiscence

Tyto střípky jsem dala dohromady z rohovorů a prastarých mailů z dob, kdy jsem se zabývala politikou. Měla bych dodat, že jsem také kandidovala (Za Českomoravskou unii středu) a svoje politické postoje jsem se snažila popularizovat. To, co budete dále číst, pochází z rozhovorů s potenciálními voliči.

Dotazy čtenářů:

Kdybyste byla zvolena prezidentem, jaké radikální změny byste učinila? Vyžádala byste si absolutní pravomoce?
Pokusila byste se zastavit např. organizované tunelování bank a nastolit spravedlnost pro všechny občany?
Souhlasíte s tvrzením, že opoziční strany jsou jen nastrčenými figurkami, které mají krýt nečestnosti stran velkých? Nakolik odhadujete, že nejvyšším politikům, např. premiéru Klausovi, jde jen o peníze?
Zrušila byste jako čarodějnice politiku? Je dnešní politika spravedlivá? Proč si myslíte, že se politické zločiny nevyšetřují?
Jste do jisté míry v politice, některých událostí jste se přímo účastnila. Nakolik věříte v opravdovost řešení, která politické strany přinášejí?
Jste pro zrušení poslanecké imunity, která posiluje byrokracii?
Píšete o politice?


Vaše otázky jsem z větší části předpokládala. Uvědomuji si, že některé skutečnosti vidím trošku jinýma očima, než je obvyklé. Takže od začátku:
Svéráznou otázkou je např. zda bych jako prezident učinila radikální změny. I v případě absolutních pravomocí to není zdaleka tak jednoduché, tak to může na první pohled vypadat. Buďto využiji absolutní pravomoci, stanu se diktátorem a nastolím totalitní systém, protože rozkazování z titulu absolutní pravomoci je diktátorstvím. Anebo nemohu využít absolutní pravomoci - třeba proto, že chci respektovat mezinárodní závazky a diplomatické protokoly. Ani jedněch není zrovna málo.
Nezcel na místě je otázka na organizované tunelování bank. Bohužel vám ztěží vysvětlím, proč je to nesmysl, ale zní to podobně, jako kulatý čtverec. Ti zloději-tuneláři pouze využili příležitosti. Ale vím, že lidé mají rádi podobná jednoduchá vysvětlení, takže by se to mohlo líbit. Nastrčení opozičních stran je nápad hodný paranoika. Studovala jsem psychologii a psychiatrii a mohu zde mluvit sebejistě.
(V tomto odstavci textu bych z dnešního pohledu (doplněno 1999) svá tehdejší tvrzení opravila. Tunelování bank bylo více organizované, než jsem v době, kdy text vznikal, byla ochotna připustit. Pády malých bank jsem už v roce 93 – 94 pokládala za záměr. Velké peněžní ústavy neměly zájem na tříštění síly finančního trhu, malé banky byly tudíž jaksi přespočetné).

K otázce spravedlnosti: Žádná neexistovala a nikdy existovat nebude. Je to utopistický sen, fantastická představa. Kdykoliv je něco spravedlivé, je to spravedlivé jen pro jedny, druzí jsou tím omezeni a pociťují to jako nespravedlivé. Spravedlnost je relativní pojem - pojmem absolutním z hlediska Ducha by byla rovnováha - a ta je dodržena. Neříkám, že lidé mají ideální podmínky - ale co bychom proboha chtěli 8 let po převratu. Každá společenská změna sebou nese chaos na celou generaci dopředu. Jen ať se ti nespokojenci mrknou do učebnice dějepisu.

Politika je odrazem dějů v kolektivním nevědomí. Někdo musí vládnout - jinak by vznikla anarchie. A když jsme tak u toho: Lidé chtějí být ovládáni, nechtějí nést zodpovědnost sami za sebe. Musí mít někoho, na koho půjde ukázat prstem a říct: Ten za to může, že se mám zle - a co víc, lidé chtějí, aby jim někdo určoval, co mají dělat.
Politika existuje nezávisle na lidech, jen se jejich pomocí projevuje. Když chcete zrušit politiku podobáte se tomu, kdo chce zrušit ráno. Zda je dnešní politika správná….. Když jsem o tom dříve uvažovala, měla jsem podstatně pesimističtější předpoklady, jsem tedy mile překvapena. Politika je varem sil a vidím, že lidé dělají co mohou. Že při tom dělají chyby? No a co? Kdo je nedělá? Vidím spíše to, že Klaus udělal kus dobré práce, ne to, že byl povýšený, ješitný a leccos odflákl. Proč si vybírat to špatné. V rámci svých možností, v rámci toho, co se mělo udělat, zase těch chyb tak moc nebylo. Všichni jsme omezeni místem, časem, podmínkami - i výchovou, jíž se nám dostalo.
Z toho vyplývá odpověď na to, zda jde o moc a peníze. Ne. Jde o hru sil kolektivního nevědomí, o bublání Animy Mundi. My jsme jen drobečky, které jsou unášeny těmito silami, nebo (pokud to chcete dramatičtější) démony. Že nechcete být pasivně neseni? Tak se učte magii. Jiná cesta není.

Pokládám za zábavné i užitečné sledovat správy, číst noviny a vnímat z toho projevy a souboje těch či oněch sil. Je to perfektní divadlo, kde hraje několik miliard herců, je to fascinující dynamická podívaná. Ty síly se mlátí mezi sebou a jestli to někdo z nás lidí odnese, je jim úplně fuk.. Může se nás to dotknout, ale o nás tady nejde. Tady jde o celý svět - a to nejsou jenom lidé.
Nevyšetřování a netrestání není věcí politiky, ale společenských poměrů. Lidé jsou lhostejní a v zásadě mají starost jen o to, aby měli plné břicho. Plnost břicha sousedů už je nezajímá. Za vytunelování bank mohou i sekretářky a uklizečky, které tam pracovaly, protože si nemohly nevšimnout toho, co se děje. Za nevyšetřené podvody s privatizací může každý jednotlivý úředník, protože byl úřednicky líný a plnil si povinnosti jen do výše svého platu. Sama se s úředníky potýkám a je mně jasné, že zde je viny daleko víc než na jakémkoli ministerstvu. Mimochodem - jak jste se postavili vůči fašistickému drogovému zákonu? Komu jste poslali protest? Kolika lidem jste vysvětlili nebezpečí takového zákona I PRO NĚ SAMOTNÉ, ač nejsou narkomany!?
Opravdovost řešení politických stran - co je a co není možné.
Společenské kontrolní mechanismy jsou prostředky k omezení osobní svobody. A pokud proti něčemu opravdu něco mám - tak je to totalita.
Poslanecká imunita má pomáhat poslancům v práci. Tím, že jim ji zrušíme, dosáhneme toho, že je bude kdekdo otravovat kvůli kdejakému smyšlenému udání. Poslanecká imunita nemá spojitost s byrokracií.

Přijít k hotovému: Každý člověk v mnohém přijde k hotovému. Nikdo nemůže dělat vše, z technických důvodů to nelze stihnout. Nemám pocit, že bych toho pro svět dělala málo. Tak proč nepřijít k hotovému? Přece bych něco neodmítala jen proto, že jsem se sama nepodílela.
Osud, čili kauzální vazba příčiny a následku, existuje jen pro lidi, kteří se kauzalitou nechají vláčet. To je vždy jen jejich problém, vždy se jedná o problém toho konkrétního člověka. Ten sice bude tvrdit, že nemohl jednat jinak, ale po cíleném rozhovoru zjistíte, že měl jen strach, anebo že jiné řešení neviděl. Osud si dělá každý sám. Já žádný osud nemám - a jsem s tím spokojená. Že nic není náhoda neznamená, že je vše dopředu stanoveno. To že za rok potkáte dobrého přítele nemusí být stanoveno teď, ale můžete si to SVÝMI ČINY stanovit letos na vánoce. Budoucnost utváříte každým dnem, každým činem. Tolik na osobní rovině. Jak je to na rovině obecné jsem psala výše.
Bůh není spravedlivý - je rovnovážný. Slovo spravedlnost, které je často uváděno v Bibli, je špatným překladem. Správně má být PRAVDA. Bůh je pravdivý, ne spravedlivý. Pouze lidé zase chtějí vidět něco jiného a přikrašlují si víru.
Úkol Země ve vesmíru: Přečtěte si Steinera. On se rozepisuje velmi podrobně. Naše hmotná Země má za úkol přejít zpět do duchovního stavu. A to nebude zadarmo. Nečeká nás žádná růžová budoucnost a nedá se s tím nic dělat. Otázka je, JAK ty události budeme prožívat. Můžeme na ně nadávat, pozorovat je, těžit z nich, prožívat je, můžeme se jim protivit nebo pasivně obětovat, můžeme jim napomoci, můžeme je ignorovat. Nemůžeme je změnit. Je to vývoj Bohem určený a navíc ještě děsivě logický.
S tím souvisí i neexistence dobra a zla. Každá mince má dvě strany a písnička začátek a konec. Každá věc je dobrá i zlá zároveň. Jde o zvolený úhel pohledu. Pravda a lež jsou relativní pojmy. Absolutními pojmy by zde bylo Iluze a skutečnost. Kdo vidí kdekoliv jen jeden pól - ať dobrý nebo zlý - propadá iluzi, řečeno po vašem - žije ve lži. Skutečnost není jednoznačná, je nejistá, je ve stálém pohybu a je velmi obtížně poznatelná. Proto museli žáci před zasvěcovacím obřadem projít lety cvičení, učení a zkoušek, mnohdy velice tvrdých. Existence dobra a zla je jednou z nejpevněji vyznávaných iluzí. Je pohodlná, dává možnost škatulkovat a soudit dle libovolně určených kriterií. Souvisí s iluzí jistoty. S pravdou a lží - jak vidíte - nesouvisí, aspoň ne v tom smyslu, jak jsem pochopila že jste měli na mysli.
Společnost věštců či jasnovidců neexistuje.
O těchto tématech nikde moc nepíši, jedná se spíše o soukroměji vedenou korespondenci či povídání. O politice jsem zatím nepsala.
 
1996 - 1998

(c) 2003 Ro., http://ro.magick.cz