Logo REVUE 44

Revue 44
   Zuzaniny vlky plky
   Co využijete v praxi
   Kde mě najdete
   Kdo mne opisuje
   Rozhovory
   Nesouvisle o sobě
   Píšu si do šuplíku
   Komentovaná galerie
   Knižní recenze
   Archiv - Postřehy
   Archiv - Co kde vyšlo

Stránka s dotazníkem
Zuzaniny fotky
Odkazy jinam

Návštěvní kniha

Malé opatství thelémské
Kdo jsme?
Sluneční vítr
Geomagnetické pole


Status
Status

Více na n3kl.org.Používejte Internet
Podporujte Choronzona!

Chronzon
Choronzon - démon Chaosu
a pán veškeré formy

webmaster&skripts:
Ro.
design&html:
ZuzanaRevue 44

Zuzana Antares & barevná realita:
Kusé komentáře denního magična.

Obsah nutno uchopit se stejnou vážností, s níž IAO pojímal tvoření světa.

Nejvyšší magie pro nejvyšší zasvěcence z osobního pohledu - aneb Zuzaniny vlky plky - tu je klíč. Vlk už dávno převážil nad plkem. A bude ještě hůř.
Ostatní části lehce krvavého magického magazínu jsou určeny sběračům informací, zvědavcům na můj osobní život, čtenářům společenských rubrik a mému osobnímu archivu, který si klidně, případně rozčileně, tímto můžete číst.

Odbornější koncepty najdete na magick. Pokusy o odborné koncepty hledejte na Opatství.

Ve jménu aeonu Maatina si považujte všeho, co budete číst; ve jménu aeonu Horova
vše spalte!


Vstup do Zóny lila

Je to už starší experiment.
Nevím, kterak se mi podařilo dosáhnout výsledku, proto nemohu pokus zopakovat a ověřit platnost zjištění. Pracovala jsem tehdy vyloženě nesystematicky. Teď je to o málo lepší. Jsem uranský člověk, systémy a struktury ráda vyučuji, ale nepříliš si jich vážím.
Přípravou mi byla cvičení podobná meditaci, při nichž jsem odstraňovala bloky z mysli. Cvičení mělo podobu myšlení nahlas – jako bych myslela nahlas, říci hlasitě každou myšlenku, a to kdykoliv. Možná nevysvětluji zcela přesně: Základem je představa, že všechny myšlenky jsou zesíleny a vyslány hlasitě ven. Cílem cvičení je odstranit cenzuru mysli a tím zesílit vliv osobní energie či záměru na vnější svět. Ta cvičení jsem prováděla denně asi dva roky.Předtím jsem za okolností, které si troufnu označit za mimořádné, získala od kamaráda sdělení o mé osobní pečeti. Se slovním komentářem, vždy přesně stejným mi nakreslil obrazec, připomínající Hermovu hůl. Stejné sdělení, dokonce i stejnými slovy, mi podal asi 3x, vždy však při žádosti o bližší výklad tvrdil, že nic podobného neříkal. Právě proto jsem podobu znaku při posledním hovoru vyryla do zdi v místě, kde jsme právě byli. Po dvou letech jsem podobu znamení - za lehce dobrodružných okolností - ověřila a začala hledat, má-li skutečně nějaký význam a co s ním mohu dělat.

Po jednom z cvičení, které označím za odblokovávací - nevím, jak cvičení označit; jde o co nejzazší analýzu osobních pocitů, pohnutek a konfliktů - jsem uvažovala, že zrcadlení dvou světů má za následek vznik třetího bodu, kde se protiklady nejen spojí, ale také z něj vycházejí. Dnes bych to označila za triviální závěr. Tehdy na mne v ten ráz spadlo zrcadlo. Když jsem ho chytila a podívala se do něj, rozsvítilo se vše jasně fialovou září. Bylo to velmi... fascinující, nesmírně povznášející.
Úkaz trval čtyři dny. Byl provázen euforickou náladou a silným přívalem energie. Poslední den byl dobře pozorovatelný zajímavý objektivní fenomén, který potvrdilo více nezávislých lidí: Při západu slunce byla výrazně fialová půlka nebe. Následovala větrná noc. Později večer jsem zhasla světlo, abych se mohla soustředit na hudbu. Jakmile se rozhostila tma, spustila se z konkrétního místa stropu temná beztvará entita. Nebyla jsem na nic podobného připravená. Tehdy jsem si myslela, že mne chce pozřít, i dnes to pokládám za možné. Zaplašila jsem ji světlem. Všechno proběhlo během dvou tří vteřinek.

Den byl poznamenaný několika synchronicitami: Člověk, který mi předal tu pečeť, spadl ze střechy a dost vážně se pochroumal; kamarádku, která byla se mnou, odvezli ráno do blázince; a ještě další, které pokládám za osobní a nechci je zmiňovat. Objevivší se bytosti jsem se nezbavila po několik dnů. Její přítomnost byla nesmírě vyčerpávající a nepříjemná, vedla ke ztrátě sebekontroly, k mimovolnímu jednání a k výrazným fenoménům, pozorovatelným i objektivně. Bytost odešla poté, co jsem se rozhodla k závažné životní změně, dozvuky její přítomnosti jsem cítila několik let.
Fialové zabarvení světa se příchodem bytosti změnilo do šeříkova, přibyly načervenalé tóny lila.

Experiment je starý přes dvacet let (1988). Z pochopitelných důvodů ho nesděluji každému – posluchači mi nevěří; nechápou, co to povídám.

Co vnímám jako problém: Nerozlouskla jsem tajemství těch dvou barev. Zajímá mne to i z technického hlediska, jak úkaz fungoval nebo jak to napsat. Nerozumím magickým souvislostem jevu, nejsou mi zřejmé: Lila a nebeský úkaz mohou být dobrá vodítka, ale v  literatuře je málo odkazů; nemám s čím srovnat ani se čeho chytit. Nejsem ni zbla objektivní – jednak jde o osobní prožitek a jednak se vše podařilo náhodou (vše se mi nejlíp podaří náhodou).

 
2008

(c) 2003 Ro., http://ro.magick.cz