Logo REVUE 44

Revue 44
   Zuzaniny vlky plky
   Co využijete v praxi
   Kde mě najdete
   Kdo mne opisuje
   Rozhovory
   Nesouvisle o sobě
   Píšu si do šuplíku
   Komentovaná galerie
   Knižní recenze
   Archiv - Postřehy
   Archiv - Co kde vyšlo

Stránka s dotazníkem
Zuzaniny fotky
Odkazy jinam

Návštěvní kniha

Malé opatství thelémské
Kdo jsme?
Sluneční vítr
Geomagnetické pole


Status
Status

Více na n3kl.org.Používejte Internet
Podporujte Choronzona!

Chronzon
Choronzon - démon Chaosu
a pán veškeré formy

webmaster&skripts:
Ro.
design&html:
ZuzanaRevue 44

Zuzana Antares & barevná realita:
Kusé komentáře denního magična.

Obsah nutno uchopit se stejnou vážností, s níž IAO pojímal tvoření světa.

Nejvyšší magie pro nejvyšší zasvěcence z osobního pohledu - aneb Zuzaniny vlky plky - tu je klíč. Vlk už dávno převážil nad plkem. A bude ještě hůř.
Ostatní části lehce krvavého magického magazínu jsou určeny sběračům informací, zvědavcům na můj osobní život, čtenářům společenských rubrik a mému osobnímu archivu, který si klidně, případně rozčileně, tímto můžete číst.

Odbornější koncepty najdete na magick. Pokusy o odborné koncepty hledejte na Opatství.

Ve jménu aeonu Maatina si považujte všeho, co budete číst; ve jménu aeonu Horova
vše spalte!


Všechny krásné hvězdičky...

Všechny krásné hvězdičky ze tmy jsou se rozsypaly
proč vy moje mladé dni ve tmách jste se zasypaly?…
F.L.Čelakovský – Toman a Lesní pannaMyslím, že jsem prve nevysvětlila srozumitelně to, co jsem měla na srdci. Z pohledu neznalce jsou to krásně paranoidní myšlenky.Pokud Steiner v roce 1918 prohlašuje, že je možná lepší cesta (již uvádí jako první), vyplývá z toho, že působení luciferů, ahrimanů a těch třetích (jsem přesvědčená, že jsou to asúrové) v té době nebylo tak silné – jinak by je zpozoroval.
Rozhodnout se mělo do roku 2000, čili během zhruba 80 let. Působení zmíněných proto muselo velmi prudce zesilovat s nárůstem nikoliv lineárním, čili bylo tím silnější, čím blíže byl termín. Jejich působení bylo možno dobře pozorovat; domnívám se, že především v kulturních projevech lidstva.
Výsledkem bylo, že lidé jednak přejali vlastnosti cesty, kterou Steiner uvádí jako druhou, a jednak přestali chtít cokoliv dělat směrem dovnitř. Nevědí a nenapadne je, že mají něco chtít. (Už ani nečtou. Tudíž nelze na lidi působit jinak, než násilím… což dobře věděl Náš Mistr, který měl lepší informace od těch, jimž říkám Tajní Vůdcové . Jeho informovanost vyplývá z  návodů popsaných v AL).
Všichni lidé, i ti, kdož mají snahu vůči působení zmíněných bytostí vědomě bojovat, svoje vědění i vědomí ztrácejí, protože stojí proti příliš velké síle. Málokteří jí nepodlehli – nedala se zpozorovat, když pomalu narůstala. A je o to zákeřnější, že nepůsobí zvenku, ale zevnitř, skrze vědomí každého člověka, který jejich ponoukání pokládá za vlastní nápady . Vkládají lidem do mysli přání a touhy, aby nemohli vzdorovat, neboť jim může vzdorovat jenom ten, jehož vůle je nezkalená úmyslem. Lidé bez úmyslu a chtivosti výsledku neexistují … nebo snad chodím na špatná místa?  Myslím, že i velmi dobří lidé ustupují ze svých pozic a mají vždy pádný důvod k tomu, aby tak jednali – takový důvod, který odpovídá jejich podstatě a oni si neuvědomují, že jen racionalizují. Vědomí se prostě zmenšuje.
A hlavně – v boji proti těm bytostem není cesta či metoda. Náš věrozvěst a Mistr byl Prorokem a cesta se za ním zavřela; zůstala Hvězda. Ostatní nikam nedošli, jsou lidmi, ne proroky, proto nemohli zatím nikam dojít, lidská moc taková není. Cestu je třeba najít, každý může ujít o kousek víc než ti před ním a tím pomoci těm, co půjdou za ním.
Každý narazí na sebe, a zarazí se o sebe, o tu překážku v sobě, která je největší a přes kterou by právě proto měl přelézt – to je ten kousek cestičky. Je třeba poznat, že stojím a zase se dát do pohybu. Třeba chodím na špatná místa , ale zatím mám pocit, že se nikomu nechce.

Co si o tom myslíš ty? ... Jak to vidí někdo další? Nikde jsem nic neslyšela/nečetla/neviděla, nebo špatně koukám…. Anebo se někteří snaží jen v skrytu, anebo jednají tak, aby je nebylo vidět. Třeba je to tak lepší…

 
2002

(c) 2003 Ro., http://ro.magick.cz