Logo REVUE 44

Revue 44
   Zuzaniny vlky plky
   Co využijete v praxi
   Kde mě najdete
   Kdo mne opisuje
   Rozhovory
   Nesouvisle o sobě
   Píšu si do šuplíku
   Komentovaná galerie
   Knižní recenze
   Archiv - Postřehy
   Archiv - Co kde vyšlo

Stránka s dotazníkem
Zuzaniny fotky
Odkazy jinam

Návštěvní kniha

Malé opatství thelémské
Kdo jsme?
Sluneční vítr
Geomagnetické pole


Status
Status

Více na n3kl.org.Používejte Internet
Podporujte Choronzona!

Chronzon
Choronzon - démon Chaosu
a pán veškeré formy

webmaster&skripts:
Ro.
design&html:
ZuzanaRevue 44

Zuzana Antares & barevná realita:
Kusé komentáře denního magična.

Obsah nutno uchopit se stejnou vážností, s níž IAO pojímal tvoření světa.

Nejvyšší magie pro nejvyšší zasvěcence z osobního pohledu - aneb Zuzaniny vlky plky - tu je klíč. Vlk už dávno převážil nad plkem. A bude ještě hůř.
Ostatní části lehce krvavého magického magazínu jsou určeny sběračům informací, zvědavcům na můj osobní život, čtenářům společenských rubrik a mému osobnímu archivu, který si klidně, případně rozčileně, tímto můžete číst.

Odbornější koncepty najdete na magick. Pokusy o odborné koncepty hledejte na Opatství.

Ve jménu aeonu Maatina si považujte všeho, co budete číst; ve jménu aeonu Horova
vše spalte!


Čekání na Lucifera
Sestup do Hádovy říše I.

S Luciferem je to dlouhá a klikatá historie. Její začátek... inu, ten leží kdesi hluboko a čert mi našeptává, že bych jej zatím měla zamlčet. Koneckonců ani nevím, jestli to není úplně jiná historie nebo aspoň jiná historka. Jejím důsledkem každopádně je, že mám k čertům vcelku pozitivní vztah a k Luciferovi zvlášť, protože co Lucifer neřekne, to čert nechce. A co čert nechce, toho je málo. Do pekla se vždycky chodilo pro bohatství, zvlášť pro to zlaté bohatství, jehož je Lucifer nejsvrchovanějším vlastníkem.
Aby bylo tajemství pokladů dostatečně rozuměno i (do tajemství magicko-mýtických kliček a podfuků) nezasvěceným čtenářem, musím začít stručným vysvětlením.Začněme tím, že každá doba a k ní vázané věrouky i obřady mají své božstvo podsvětní říše. Podsvětí není místo pod zemí, ale místo za tímto životem. Případnější proto je méně zaužívané označení zásvětí. Jistá podobnost s tím, co je pod zemí tu ale je: Těla přijdou po smrti do země, duše po smrti nejdříve míří do podsvětí. Země přijme každé tělo a podsvětí neodmítne žádnou duši. A tak jako ze země rostou těla, tak podsvětí vydává duše, které se do těla obléknou.
Z četných bohů podsvětí je u nás nejznámější Hádés, řecký bůh, bratr Diův a Poseidónův. Proslavil se únosem Persefony, dcery bohyně plodnosti Démétér, která je symbolem obilí. Ta se posléze pod nátlakem stala jeho ženou. Kupodivu s ním vydržela a o její (ale ani jeho) nevěře nepodává soupis božských prostopášností, známý jako řecká mytologie, žádnou zprávu. Tento trvající sňatek naznačuje, že obilí je polovinu roku pod zemí a polovinu roku na zemi. Zlaté obilí značí dostatek, bohatství a mnohost.
Hádés byl uctíván jako bůh říše mrtvých, ale také jako bůh plodnosti a k jeho atributům patřil nejen trojhlavý pekelný pes Kerberos (můj oblíbenec), ale také roh hojnosti (nejen můj oblíbenec). Aby posílili tento povahový rys božstva, nazývali jej lidé Plútón, Boháč, tj. ten, který vlastní obilí. Jeho latinské pojmenování Pluto vykazuje pěknou podobnost například se slovy plus (více), pluvia (déšť) nebo pluit (prší). Povšimněte si, že slova spojuje myšlenka mnohosti.
Také křesťanství má své podsvětí. Říká mu peklo. Jeho vládcem je Lucifer, Světlonoš, bohatý pán, k němuž se kdekdo obrací o peníze a jiné pozemské statky. V pekle najdeme čerty, přičemž není bez zajímavosti, že čert je podle slovanských bájí vynálezcem různých pekelných hračiček, například pluhu. Stálo by vám za úvahu, co to čerty napadlo, že učí lidi obdělávat půdu?
Napovím....:

Adamovi také řekl: Že jsi uposlechl hlasu ženy své, a jedl jsi z stromu toho, kterýžť jsem zapověděl, řka: Nebudeš jísti z něho; zlořečená země pro tebe, s bolestí jísti budeš z ní po všecky dny života svého.
Trní a bodláčí tobě ploditi bude, i budeš jísti byliny polní.
V potu tváři své chléb jísti budeš, dokavadž se nenavrátíš do země, poněvadž jsi z ní vzat. Nebo prach jsi a v prach se navrátíš.
Gn 3/17-19Astrologie je spekulativní věda. Spojuje pozorování nebo ještě častěji sebepozorování, interpretaci těchto prožitků a postavení planet na obloze, promítnuté do plochy. Z těchto tří faktorů tvoří smysluplný celek, z nějž odvozuje obecná pravidla. Aspekt, který pro jednoho znamená významný povahotvorný nebo osudový prvek, nemusí druhému přinést zhola nic. Ne každý, kdo má v horoskopu, výhru, skutečně vyhraje. Je ale vysoce pravděpodobné, že tuto šanci v jistém okamžiku měl přinejmenším vyšší, než tomu obyvkle bývá. Jen si ten týden zrovna nevsadil nebo nesází vůbec.
Tranzit Pluta přes Slunce má mezi astrology velmi nedobrou pověst. Je ale možné, že za to více může Pluto, unášející mladé bohyně z procházek po pobřeží, nebo katechismus, popisující peklo ve skutečně ponurých barvách. O hojnosti, obilí skrytém v zemi a zlatu astrologové nehovoří. Možná o něm ani nevědí. Tento dlouhotrvající aspekt se mi nenápadně ohlásil několik let předem a dal mi čas, abych prozkoumala jeho možnosti. Je to dlouhý aspekt, trvá přibližně pět let.

Nejsem zaujata proti peklu, a nepohrdnu setkáním s jeho pánem. Když se mi má dostat té cti, nebudu pyšná, abych z předpojatosti zavrhovala jeho přítomnost. To by mne jistě trest neminul, jak tvrdí astrologické příručky. Z jejich naučení jsem si vybrala rozumnou část: Tranzit působí, ale je třeba jej uchopit. Pak se může rozvinout. Ale jako kdybyste předstupovali před šéfa vaší firmy, zkušební komisi nebo anglickou královnu: Vyžaduje se určité chování, oblečení, příprava. A předstoupení před božstvo potřebuje důkladnou přípravu! A zatímco Mars by vyžadoval aktivitu, Venuše lásku a Merkur cesty, Pluto požaduje transformaci a pracuje hluboko ve stínech, kde jej nelze přímo ovlivnit vědomím. Stojí mimo vědomí, za ním, mimo ně - nebo před ním. Podle toho, ze které strany se díváte.

A stíny konečně vydaly první kousky tajemství.

 
Dokončeno 16.6. 2005

(c) 2003 Ro., http://ro.magick.cz