Logo REVUE 44

Revue 44
   Zuzaniny vlky plky
   Co využijete v praxi
   Kde mě najdete
   Kdo mne opisuje
   Rozhovory
   Nesouvisle o sobě
   Píšu si do šuplíku
   Komentovaná galerie
   Knižní recenze
   Archiv - Postřehy
   Archiv - Co kde vyšlo

Stránka s dotazníkem
Zuzaniny fotky
Odkazy jinam

Návštěvní kniha

Malé opatství thelémské
Kdo jsme?
Sluneční vítr
Geomagnetické pole


Status
Status

Více na n3kl.org.Používejte Internet
Podporujte Choronzona!

Chronzon
Choronzon - démon Chaosu
a pán veškeré formy

webmaster&skripts:
Ro.
design&html:
ZuzanaRevue 44

Zuzana Antares & barevná realita:
Kusé komentáře denního magična.

Obsah nutno uchopit se stejnou vážností, s níž IAO pojímal tvoření světa.

Nejvyšší magie pro nejvyšší zasvěcence z osobního pohledu - aneb Zuzaniny vlky plky - tu je klíč. Vlk už dávno převážil nad plkem. A bude ještě hůř.
Ostatní části lehce krvavého magického magazínu jsou určeny sběračům informací, zvědavcům na můj osobní život, čtenářům společenských rubrik a mému osobnímu archivu, který si klidně, případně rozčileně, tímto můžete číst.

Odbornější koncepty najdete na magick. Pokusy o odborné koncepty hledejte na Opatství.

Ve jménu aeonu Maatina si považujte všeho, co budete číst; ve jménu aeonu Horova
vše spalte!


Na vědomost dávám pravdu nevyvratitelnou...
aneb Jak bylo Brno stanoveno nejsilnějším centrem magie

... že v pátek 30.4.2004 v 17 hodin bylo Brno určeno jako hlavní město magických sil pro celou Evropskou unii a toto bylo strvrzeno patřičnými rituály. Magické síly Evropy se proto budou soustředit právě zde.Moravský, a s ním do jisté míry i Slezský územní a národnostní egregor je na tuto úlohu připravován již po tisíciletí. Má vodní povahu (mar - velká voda keltsky, Ahwa - voda, moře starogermánsky), tudíž bude tvořit přiměřený protiklad vládě ohnivého Hora, pána tohoto aeonu. Od počátku 90. let se působení egregoru začalo projevovat i navenek, když byly do Brna vneseny síly nejvyššího zasvěcení. Při povodní v roce 1997, která šla od severu k jihu, bylo území magicky očištěno a připraveno na svoji posvátnou úlohu, a při druhé povodni 2002, která šla od jihu k severu, přišli přes sousední území Čech očekávaní vládcové.

Město Brno leží na staré silové trase Černé moře - Dunaj - řeka Morava. Tvoří přirozené těžiště vlivů severu, jihu, východu i západu, které se zde setkávají. To se bude příznivě projevovat na duchovně-magické úrovni obyvatel města a jeho okolí, zatímco negativní vlivy se projeví pouze jako přiměřená obrana obyvatel proti magickým nepřátelům ze sfér mimo hmotu, jimž nebude na Moravě dána možnost, aby rozvinuli své působení.

 • 30.4.2004 v 16.15 hodin vyšel průvod 11 osob. 11 je číslem magické expanze. 30.duben je jednak dávným svátkem plodivých sil a obnovy, jednak byl ten rok posledním dnem před vstupem do EU.
 • Počínání kruhu zúčastněných mágů bylo oficiálně povrzeno úřady. Tím se součástí rituálu stala i státní moc; její síly se účastnily vytvoření silového bodu. Státní moc a byrokracie se svými nevyčerpatelnými možnostmi, budou dávat určenému bodu energii nejméně po dobu trvání Evropské unie.
 • Průvodu byl poskytnut doprovod 12 policistů. 12 je číslem dokončeného cyklu, 11+12 jest 23, což je číslo spojení protikladů na nejvyšší úrovni a symbol nejvyššího životního principu.
 • Záměr posvětila Hekaté a její trojhlavá pekelná štěňata. Hekaté otevřením bran podsvětí nechala spojit dočasně oba světy, tento i Tamten.
 • V 16.30 došel průvod na určené místo, ke kašně v místě setkání ulic Veselé a České. Toto místo je jednou ze silových zóna města. Tudy procházejí návštěvníci, zde tepe krev.
 • Tam, za bohaté účasti veřejnosti a za všeobecné pozornosti procházejících ipřihlížejících, položila kněžka základy magie a kněz vyzval démona Choronzona, pána forem, aby byl nápomocen při uskutečnění záměru. Magie byla spojena se silami země v tomto místě. Choronzon, jedna z nejsilnějších bytostí, protože velmi často vzpomínaných, má moc dát formu záměru.

  Rituál byl ukončen v 16.59 hodin, čili po 44 minutách. • První čtyři účastníci akce. Za naší skupinkou nenápadně postává agentka BIS, která později usoudila, že vládu svrhnout nechceme a velmi nenápadně odešla. Mimochodem... neovládala Základní pravidla konspirace.  Trojhlavá pekelná štěňata v akci.  Cesta do středu Evropy.  Kněžka rozdává pozvánky k rituálu. V pozadí část policejního doprovodu.  Koště jako symbol světové osy. Povšimněte si, že skutečně umožňuje létání.  Kněžka rozdává pozvánky na rituál, foto2.  Kněz při vyvolávání Choronzona, který právě prochází Branou.

  Více obrazového materiálu se bohužel nedochovalo. Vír Chaosu byl příliš silný a než se jej podařilo zvládnout, vzal sebou důkazy své existence.
   
  zapsáno 11.12.2004

  (c) 2003 Ro., http://ro.magick.cz