Logo REVUE 44

Revue 44
   Zuzaniny vlky plky
   Co využijete v praxi
   Kde mě najdete
   Kdo mne opisuje
   Rozhovory
   Nesouvisle o sobě
   Píšu si do šuplíku
   Komentovaná galerie
   Knižní recenze
   Archiv - Postřehy
   Archiv - Co kde vyšlo

Stránka s dotazníkem
Zuzaniny fotky
Odkazy jinam

Návštěvní kniha

Malé opatství thelémské
Kdo jsme?
Sluneční vítr
Geomagnetické pole


Status
Status

Více na n3kl.org.Používejte Internet
Podporujte Choronzona!

Chronzon
Choronzon - démon Chaosu
a pán veškeré formy

webmaster&skripts:
Ro.
design&html:
ZuzanaRevue 44

Zuzana Antares & barevná realita:
Kusé komentáře denního magična.

Obsah nutno uchopit se stejnou vážností, s níž IAO pojímal tvoření světa.

Nejvyšší magie pro nejvyšší zasvěcence z osobního pohledu - aneb Zuzaniny vlky plky - tu je klíč. Vlk už dávno převážil nad plkem. A bude ještě hůř.
Ostatní části lehce krvavého magického magazínu jsou určeny sběračům informací, zvědavcům na můj osobní život, čtenářům společenských rubrik a mému osobnímu archivu, který si klidně, případně rozčileně, tímto můžete číst.

Odbornější koncepty najdete na magick. Pokusy o odborné koncepty hledejte na Opatství.

Ve jménu aeonu Maatina si považujte všeho, co budete číst; ve jménu aeonu Horova
vše spalte!


Písty

Kruhová obrysovost je tentokrát porušena elektrickým zařízením mimo kruh. Poprve se objevuje motiv víru.
Obrázek vznikl "na povel", jako obrazové zpodobení výsledků jisté techniky práce s vědomím. Nedomnívám se, že by mu to uškodilo. Kruhový formát byl předepsán.
Mandala, což je zavedený název pro kruhové obrazy a původnímu významu slova nemusí výtvor nutně odpovídat, je záměrně utvářena tak, aby nedala odpověď na otázku "co jde shora dolů", ale aby postavila pravou proti levé.


Zobrazeným předmětem je část stroje, jehož písty drtí již nerozeznatelný předmět za dozoru velkého nestvůrného oka, které lze tušit v pozadí. Oko je možná samo původcem tohoto bolestivého procesu. Modrá kapka působí neptařičně a porušuje technologický chlad. Elektrická zásuvka dodává zdání užitečnosti takto vzniklých sil, pojistková skříň napovídá, že celý proces je možné odkudsi zvenčí vypnout´, anebo že vše je součástí jakéhosi většího celku, který leží zcela mimo naše zorné pole. Pozorovatel se má zaměřit na děj a nikoliv hledat jeho původce nebo cíle.
 
19.4.1998

(c) 2003 Ro., http://ro.magick.cz