Spiral Energy

Časopis Energie

Okultní obchod

Přidej článek!

11/99
12/99 - 01/00

Recenze :
C.G.Jung - Tajemno na obzoru
Čteme si :
Psychonaut

Novinky
Nejvíce jsme prodali
Vnější svět

Kdo jsme?
Seznam stránek
Napište nám
Zpět...


Používejte Internet
Podporujte Choronzona!

Chronzon
Choronzon - démon Chaosu
a pán veškeré formy

webmaster&skripts:
Ro.


Skoro pravidelný občastník společnosti Spiral Energy
a Školy věšteckých umění v Brně při věštírně Via Regia


Ročník 1999


Recenze :

C.G.Jung - Tajemno na obzoru

Spisy C.G. Junga vydává nakladatelství Tomáše Janečka v sebrané podobě. Mimo tuto edici vyšla již před nějakou dobou monografie Mandaly. A právě teď ji následuje velmi pěkná kniha o fenoménu UFO a dalších tajemstvích. Má podtitul O fenoménech UFO a mimozemských jevech.

Ufologie je jevem v poslední době velmi rozšířeným, ba co víc, je stále rozšířenější. Jungův pohled na věc se vymyká tomu, co můžeme číst v populárních časopisech a vidět v TV stanicích. Nepoučeného člověka jeho názor překvapí. Poslouchejte:

".....jeví se mně tato zvěst...nebo fyzická existence těchto těles tak významná, že se cítím znovu.....přijít s varovným voláním. ... Není to domýšlivost, která mne k tomu pobízí, je to mé lékařské vzdělání, které mě nabádá, abych splnil svou povinnost a těch několik málo lidí, k nimž se může můj hlas dostat, připravil na to, že lidstvo očekávají události, které odpovídají závěru jedné velké historické epochy - konci jednoho eónu. Jak víme už ze staroegyptských dějin, jsou to psychické fenomény proměny, které vystupují pokaždé na konci jednoho a na začátku následujícího platónského měsíce".

V knize se dozvíte o historickém fenoménu UFO, o UFO ve snech, mýtech, malířství, kultuře. UFO je nazíráno jako psychologický, nebo lépe řečeno hlubinně psychologický jev. Jako další Jungova díla, je i zde mnoho dokreslujících nápadů a několikařádkových příhod, které dokreslují a ulehčují předkládanou látku, ne lehkou pro toho, kdo se s podobnou knihou a podobnými názory doposud nesetkal.

Jako všechna Jungova díla, vychází i tato kniha v českém překladu poprvé, přestože byly napsána krátce po poslední válce.

Z.A.P.

Čteme si :

Peter J Caroll - Psychonaut

Čteme si o kybermagii z knihy Petera J. Carolla "Liber Null - Psychonaut", která doposud v českém jazyce nevyšla. Dnes o vývoji světa a posloupnosti aeonů.

Bafomet

"Co je Bůh?" můžeme se dobře ptát, poněvadž tato otázka posedá naši rasu vždy, když ve svých představách stoupáme. Po vynálezu teleskopu nabývá tato otázka nové podoby. Pokud země byla redukována na velikost zrnka písku, bylo Universum v poměru k ní zcela nepředstavitelně nesmírné. Jiné pozorované objekty byly velmi vzdálené, ne yardy nebo několik mil, ale aspoň několik tisíc biliónů mil. Náš svět - zrnko písku v tisíci biliónech mil prostoru. Je velmi nešťastné, že cokoliv co bylo stvořeno nás může zajímat jen do úrovně našeho rozhledu.

BorecJako druh jsme pouze začali formovat okázalé teorie o vesmírných bozích, když mixujeme naší vlastní megalomanickou psychologii s pozůstatky šamanského poznání. Monoteistický Bůh je pouze idealizovanou představou nás samých nebo našich otců nebo našich králů, řečeno obšírněji. Perspektiva teleskopu nyní ukazuje, že tato idea byla dětinsky malá. Žádný zázrak inkvizice nespálil astronomy. Nicméně předtím, než byly vykonány monoteistické chyby, náš druh přišel se sofistikovaným uznáním psychických struktur našich koutů universa. V prvním Šamanickém aeonu lidé rozpoznali oživujícího ducha žijících bytostí. Byl často líčen jako rohatý bůh nebo člověk s parohy. Byl silou bez morálky a nemohl sis ji ani koupit ani usmířit. Nicméně opatrným pozorováním, meditací a trénováním bylo možné dát sám sobě a svému kmeni psychický koutek v nepřátelském prostředí tím, žes ji pochopil. Tyto časné psychické schopnosti spojené s vysokou inteligencí rychle vytvořily z mrňavého lidstva nejúspěšnější rasu na planetě. Síla, která toto umožňovala, byla univerzálně symbolicky znázorňovaná jako Rohatý Bůh. Rohatý proto, že dával jisté síly nad zvířaty a rohatý člověk proto, že tato síla reprezentovala vždy něco extra, co si lidé mohli osvojit. Dva rohy značily bipolární přirozenost síly, která byla dobrá i zlá, světlá i temná, krásná i strašná. Mimo to představa rohatého boha dávala výraz děsivé a strašlivé přirozenosti tohoto typu síly. Agrikultura a počátek usedlého života v městských státech ohlásily Pohanský aeon. Člověk ztratil kontakt s mnoha aspekty této sily, která byla propojena s přírodou a začal vytvářet mnohé způsoby nepravděpodobných polyteistických a panteistických teorií k popisu chování sebe a svého prostředí. Vědění začalo být roztříštěné a aspekty síly byly personifikovány jako různá božstva. Pověry a pouhá náboženství se rozšířily. Původní magická nauka a schopnost přežívala místy, ale stávala se neoficiální, nebo přešla do podzemí. V monoteistickém aeonu se víra stala plně institucionalizovaným nástrojem státu. Jediní bohové této periody měli dávat božská povolení ke světským a kněžským silám a zprostředkovávat model ideálního občana. Staré magické životní síly byly zcela nahrazeny základnou těchto nových bohů. Jahve, Jehova, Alláh a Buddha byli definováni jako muži idealizovaní ve smyslu určitých kulturních idejí. Magie začala být potlačovanou aktivitou, protože kněží nových náboženství nebyli jejími adepty a nebyli ochotni riskovat, aby kdokoliv jiný uchvátil jejich omezené schopnosti. Kvůli idealizované koncepci unitárních bohů bylo vše non-ideální nebo zlé shrnuto do podoby různých ďábelských představ. Rohatý Bůh starověku se znovu objevil v tomto systému jako anti-božský. Jeho uctívači se setkávali tajně, aby jako čarodějky a čarodějové praktikovali jeho magii. V Ateistickém aeonu, skrze který hlavní kulturní proud nyní prochází, se bůh stal člověkem, neboť byl svlečen ze svých psychických a mystických schopností, ale na místo toho začal poskytovat fyzikální technologii. Jako nejvyšší akt selektivní nepozornosti dokázala ateistická kultura nepozorovat manifestaci jakéhokoliv řádu reality ležícího za realitou fyzikální. Životní síly kosmu a bytosti v nich unikly jejich rovnicím a staly se skrytým bohem. V aeonu Chaosu, na jehož prahu nyní stojíme, se formuje nová koncepce psychické reality. Ta vyrůstá na číselné řadě. Nejnovější poznatky nejlepších fyziků se zdají poskytovat teoretickou základnu pro mnoho fenoménů znovu objevujících v renesanci zájmů o parapsychologii a starobylé magické praktiky.

Připravila Zuzana Antares
překlad Chiah a Viviana

Novinky v našem obchodě:

 1. Oldřich Rajsigl - Sami sobě kartářem 2. Knížka byla zřejmě úspěšná a autor se rozhodl pro pokračování.

 2. C.G. Jung - Tajemno na obzoru. Blíže v recenzi. DOPORUČUJEME!

 3. Jeremy Black - Bohové, démoni a symboly starověké Mezopotámie. Přehledné povídání o mytologii, u nás méně známé.

 4. Petr Pokorný - Píseň o perle. Studie o gnosi.

 5. Pomůcky pro psychotroniky - detekční dráty, virgule, kyvadla, ankhy. Velmi kvalitní ruční provedení našeho výrobce. POZOR! Výrobce nám je bude dodávat pomalu a stále. Napíšete-li si o ně, můžete čekat, ale určitě se na vás dostane.

 6. Šedivý - Tajemství a hříchy templářů. Pěkná knížka, stihla jsem ji jen prolistovat. Klade důraz jak na historii, tak na souvislosti uvedeného řádu.

 7. Ing.Škach - Chiromantie v praxi. I tato knížka patří mezi lepší ve svém oboru, podobně jako autorova předchozí Numerologie v praxi.

Reklama na obchod

Nejvíce jsme prodali:

 1.  Robin Wood Tarot

 2.  Ancestral Path Tarot

 3.  Syntetická magie - Kefer

 4.  Krize duchovního vývoje - Grofovi

 5.  Aleister Crowley - Kniha Thothova

 6.  Tarot lásky

 7.  Amulety č.25,4,741

Vnější svět:

 Předvánoční atmosféra je hektická a uhoněná a napjatá a prostě podivná. Záleží na tom, co si z ní kdo vybereme. Je dobré si při tom uvědomovat, že vánoce jsou velmi emotivní a často právě na vánoce vykrystalizují dlouho potlačované problémy. Lidově řečeno - na vánoce to mnohdy chceme těm druhým "nadělit". Pod tlakem energie, která v této době vzniká, se ego vzteká, křičí a kope okol sebe a tím dává vznikat další energii, která takto tlačí na druhé.

A to vše vzniklo proto, že se z vánoc namísto svátků božích staly svátky nákupů - namísto toho podstatného ukazuje člověk faleš ega. Už dávno nechceme být k sobě i druhým milí a dát ZE SEBE to nejlepší, chceme dát z cizího co nejvíc dárků a ukázat se, jak jsme dobří a za kolik peněz jsme toho dali. A tak na jednu stranu hrajeme hru o lásce ke svým blízkým počítané na peníze a na druhou stranu jsme uhonění a nepříjemní a máme deprese a jsme nejistí.

Celé je to dvojaké. Ale kde je dvojakost, tam je i možnost volby. Zkusili jste si někdy představit vánoce bez důrazu na dárky? Zkuste to - pro letošek stačí představa, příští rok už si možná troufnete i k pokusu. Třeba jen malému.

Tak se nám zase po novém roce pár věcí prodraží - bohužel se to promítně i do ceny předplatného. Od 1.1.2000 se zvyšuje na 169,- Kč.

Dálková studia ve Škole věšteckých umění v Brně: Dvouletá: Tarot v hermetickém pojetí. Astrologie. Jednoletá: Numerologie. Výklad z ruky. Půlroční: Výklad tarotu. Psychodiagnostická kresba a úvod do výkladu snů. Zájemci mohou dostat bližší informace a přihlášky při osobní návštěvě každé pondělí od 8 do 10 dopoledne a od 16.30 do 18 odpoledne. POZOR! Už teď je možno se zapisovat k zimnímu semestru půlročních studií, která začnou v únoru. Ti, kdož zaplatí do 30.11., budou mít 7% slevu.

Kina nás překvapila značným počtem filmů s katastrofickou tematikou. Konec světa se blíží, Arnie Schwarzie musí zasáhnout..... Snad se na nás nebudete zlobit, že tyto filmy nedoporučujeme. Předvánoční premiéra filmu Blair Witch je lepší. Film doporučuji těm, kdož chtějí studovat, které filmové postupy umějí působit na člověka tak, že jej vyděsí. Zkuste jít do kina ne dívat se na film, ale pozorovat jej..........

Pozvánky na akce se nesetkávaly s příliš velkou odezvou, proto jich nadále budete v této rubrice nalézat jen poskrovnu. Více se zkusíme zaměřit na postřehy, které se - jak píšete - obvykle líbí.

Zuzana Antares, která spoluvytváří image firmy svou stálou přítomností i dovytváří obsah časopisu, konečně připravila pro tisk svoji Učebnici výkladu tarotu. Zdá se, že půjde o věc jedinečnou........