Spiral Energy

Časopis Energie

Okultní obchod

Přidej článek!

11/99
12/99 - 01/00

Recenze :
Petr Osvald - Herba Mythologica, Volvox Globator,
Čteme si :
Psychonaut

Novinky
Nejvíce jsme prodali
Vnější svět

Kdo jsme?
Seznam stránek
Napište nám
Zpět...


Používejte Internet
Podporujte Choronzona!

Chronzon
Choronzon - démon Chaosu
a pán veškeré formy

webmaster&skripts:
Ro.


Skoro pravidelný občastník společnosti Spiral Energy
a Školy věšteckých umění v Brně při věštírně Via Regia


Ročník 1999


Recenze :

Petr Osvald - Herba Mythologica, Volvox Globator, Praha 1999

To se mi líbí! Autor shromáždil v této knížce asi čtyřicet bájných rostlin všech dob. Ačkoliv ani jedna tato roztomilá kytička nikdy nerostla v hlíně našich zahrádek, palouků či lesů, přesto má v sobě života víc než dost. Kdysi se v existenci bájných rostlin věřilo stejně, jako se věřilo v existenci bájných zvířat. A tak jako jste v lese mohli najít draka a na moři vás mohl do spárů popadnout pták Noh, tak můžete naleznout o svatojanské noci otevírací bylinu, které neodolají žádná vrata anebo v Uhrách narazit ba hrozny, v nichž jsou zlatá zrnka.

   Moderní doba je neuctivá k mysli člověka a praví, že cokoliv není měřitelné a vážitelné, neexistuje. Jaká nespravedlnost! Jakby neexistovaly naše sny, které za noci tak mohutně prožíváme. Moderní člověk není zvyklý chápat mýtus jako skutečnost, není zvyklý ani tomu, že má věřit v poselství snů. A co víc! Dávno tradované příběhy o zvířatech, rostlinách, o hrdinech a kráskách, o divých zjevech a zázracích jsou dnes také s úsměvem zatracovány. Škoda. Sám sebe takový člověk ochuzuje.

   A proto buďme rádi, že po strašidlopisech a seznamech skřítků z českých luhů a hájů k nám přichází další dílko, aby oživilo představy, jež jsou neméně skutečné než skutečnost a neméně pravé než zlato.

   Přečtěte si m.j. o Madagaskarském lidožravém stromu, Zlaté ratolesti, Drypu, Peridexionu, Baarsu, Pavím stromu, Mičurinově ussurské máslovce:) a dalších více než dvaceti rostlinách.....

Doporučujeme!

Z.A.P.

Čteme si :

Psychonaut

Čteme si o kybermagii z knihy Petera J. Carolla "Liber Null - Psychonaut", která doposud v českém jazyce nevyšla. Dnes o vůli, vědomí a Universu.

Chaos: tajemství Universa

Je možné, že magie, vědomí a chaos jsou touže věcí? Vědomí je schopno dosáhnout toho, aby se věci odehrávaly spontánně bez prvotní příčiny. To se obvykle odehrává uvnitř mozku, kde část vědomí námi označovaná jako vůle, šimrá nervy, aby se obecné myšlenky projevily jako události. Občas je vědomí schopno dosáhnout toho, aby se události odehrávaly spontánně mimo tělo, což je magie. Jakýkoliv akt vůle je magie. Naopak jakýkoliv akt vůle vnímání je také magický. Událost v nervovém systému je spontánně vnímaná ve vědomí. Někdy se vnímání může objevit přímo bez užití smyslů, což nazýváme jasnovidností.
Magické není omezeno na vědomí. Všechny události obsahující původ Univerza se odehrály na základě magie. Tak říkajíc povstaly spontánně, bez konečné prvotní příčiny. Hmota dává vznik bytí ovládanému fyzickými zákony, ale ty jsou pouze statistickými aproximacemi. Není možné dát konečné vysvětlení toho, jak se cokoliv odehrálo v termínech příčiny a následků. Na každé úrovni se událost musí " právě odehrávat". Tak se může zdát, že vše vychází z naprosté náhodnosti a neuspořádanosti Univerza. Tak tomu není.
Vrhni jednu kostku,a můžeš dostat cokoliv. Vrhni 6 mil. kostek a dostaneš skoro přesně 1 mil. šestek. Zde není důvod , pro tyto zákony univerza pro nás reprezentované strukturou kostek. Tyto fenomény vznikají též spontánně a mohlo jednoho dne přestat plnit svoji fci, jestliže spontaneita začne produkovat něco jiného.
Je velmi obtížné představit si události spontánně povstávající bez prvotní příčiny, třeba že se to odehrává stále s uplatněním jakési vůle (ta, která jde mimo tebe). Z tohoto důvodu se zdá vhodnější nazvat tento kořen fenoménu chaosem. Pro nás je nemožné porozumět chaosu, protože chápající část nás samotných je vystavěna z materiálu, který podléhá hlavně statistickým formám kauzality. A skutečně veškeré naše racionální myšlení je strukturováno na základě hypotézy, že jedna věc zapříčiňuje další. Z toho vyplývá, že naše myšlení nikdy nebude schopno ocenit přirozenost vědomí nebo Univerza jako celku, právě proto, že tyto jsou spontánně, magické a chaotické již ze své přirozenosti.
Bylo by nespravedlivé z tohoto odvozovat, že Univerzum je vědomé a může myslet v našem slovy smyslu. Univerzum JE myšlenkami chaosu. Můžeme být schopni porozumět těmto myšlenkám, ale ne chaosu, ze kterého ony povstávají. Podobně můžeme bát zvyklí, že bytí je vědomé a uplatňuje naši vůli, ale nikdy nebudeme schopni formovat ideje jaké podstaty toto bytí je.
Každá z velkých lidských filozofií se pokouší odpovědět na specifické otázky naší existence. Věda se ptá "jak?" a objevuje řetězy kauzality. Víra se ptá "proč" a vymýšlí teologické odpovědi. Umění se ptá "jaký" a přichází na principy estetiky. Otázka, na kterou by magie ráda odpověděla je CO, a zkouší tím přirozenost bytí. Jestliže budeme pokračovat přímo do srdce problému a magicky se otážeme co je přirozenost vědomí a Univerza a dalšího, nalezneme tuto odpověď: Ony jsou spontánními, magickými a chaotickými fenomény. Síla, která započíná a rozhýbává Univerzum a síla, která leží v centru vědomí, je náladová a nevypočitatelná, tvořící a ničící nikoliv za nějakým cílem, ale aby se pobavila. Není NIC spirituálního či moralistického na chaosu a Kia. Žijeme v Univerzu, kde není nic pravdivé, ačkoliv některé informace mohou být užitečné v relativním smyslu. Je na nás, abychom se rozhodli, jak chceme uvažovat o významu nebo dobru nebo zábavě. Univerzum se baví stále, a zve nás, abychom dělali totéž.
Já osobně aplauduji Univerzum zabití, které je obrovským uskutečněným vtipem. Pokud by zde byl nějaký cíl, pak by vše bylo daleko méně zábavné. Pouze bychom malomyslně šli společně s ním, nebo bychom bojovali v hrdinské, leč marné bitvě proti němu. Ale pořád je to takhle, máme svobodnou možnost chopit se čehokoliv, svobody jsou dosažitelné a můžeme si představit, že můžeme dělat cokoliv. Je možné, že teologie a jiné metafyziky jsou jen špatnou lyrickou poezií, ale zde přichází jiná:

Chaos - slovo musí být vysloveno, ačkoliv pouze nepravda o něm může být poznána
Rouháním o něm, nechť je naším vysvobozením.
Změna je pouhým konstatováním fenoménu.
O, uctívejme náhodnost věcí, neboť vše to, co jsem vždy miloval vyšlo z ní, a bude ji zase vzato.
Šance.
Pozdrav také zjevnému řádu, neboť jím se zvyšují možnosti chaosu.
Absolutní pravda nemůže existovat v univerzu reality.
Všechny věci jsou náhodné, některé věci obsahují na chvíli relativní pravdu.
Život je náhodný, a my máme svobodnou volbu vzít jej za jakýkoliv bod, který se nám líbí.
Nehledám nezbytnost důvodů, neboť mé činy mají stejnou hodnotu.
Nežádám ospravedlnění. To, co já dělám je dostatečné samo o sobě.
Život je svojí vlastní odpovědí. Má spiritualita je cestou k jeho prožití.
Budu věřit všemu, co mi přináší - radost, sílu a extázi.
Porozumění nemůže porozumět samo sobě.
Vnímání nemůže vnímat samo sebe. Vůle nemůže ovládnout sama sebe.
Tajemství Univerza JE tajemstvím Univerza poznatelném pro mě v tichu a bouři.

Internetový obchod

Novinky v našem obchodě:

 1. Doplnili jsme mnoho doposud chybějících položek katalogu. Nejsou skutečně jen ty věci, které vydavatel nedotisknul. Čekáte-li na cokoliv, prosím volejte, dokud jsme tak dobře zásobeni. To, co nese v katalogu poznámku "není skladem" teď právě je. Vysháněli jsme i poslední kousky z velkoobchodů.

 2. Wilde, Obraz Doriana Graye - klasické románové dílo nemusím zřejmě představovat. Doporučujeme!

 3. Petr Osvald, Herba Mythologica - blíže v dnešní recenzi.

 4. Gray - Žebřík světel - reedice příjemné kabalistické knížečky, vysvětlující základní vztahy universa. Doporučujeme!

 5. Oldřich Rajsigl, Sám sobě vykladačem snů - druhý díl věšteckých příruček tohoto autora.

 6. Rudolf Steiner, Egyptské mýty - esoterní hledisko antroposofie užité pro Egypt.

 7. Royt, Šedinová, Slovník Symbolů - obsahuje především symboly křesťanské.

 8. Gíta Mehta, KarmaCola - potěší především vyznavače východních nauk.

 9. Marko Pogonič, Elementární bytosti - jeden z trefnějších náhledů na astrální svět. Měl by číst každý, kdo se aspoň trošku zabývá čarodějstvím.

 10. Škach, Chiromantie v praxi - autor pokračuje v kvalitních návodech. Jeho Numerologie v praxi byla též velice dobrá.

 11. Ovason, Kniha zatmění - pozor, knihu bych snad ani neměla inzerovat - ač u nás novinka, bude brzy pryč. Předchozí Ovasonova knížka se jevila lepší (šlo o Nostradamus - přijde konec světa), ale ani tato není k zahození - mnoho faktografikcého a zajímavého materiálu. Zájemci, pište si rychle.

Nejvíce jsme prodali:

 1. Tarot Ansata

 2. Hochleitner - Minerály a krystaly.

 3. Banzhaf - Základní kniha o tarotu

 4. Steiner - Projevy karmy

 5. Moučka - Sefer jecira pražská

 6. Talisman č.55 - magický pro štěstí

 7. Nakonečný - Magie v historii, teorii a praxi

 8. Ancestral Path Tarot

 9. Rajsigl - Sám sobě kartářem

Svět venku...

Do kin přichází americký film Vikingové, který by možná nemusel být k zahození, soudě dle recenzí renomovaných filmových časopisů. Sami bychom doporučili švédský film Láska je láska. Moderní téma přátelství až lásky mezi osobami téhož pohlaví, zejména dívkami, je u nás zatím nové a mohlo by rozhýbat pro náš národ v poslední době tradiční nechuť k novým trendům.

Knihkupectví Alembiq v Brně pořádá 23.11. přednášku o snech (Alena Havlíková), 24.11. bude povídání o astropsychologii (dr.Hana Šimonová) a 28.11. bude povídat Ivan. O. Štampach o životě a víře. Doporučujeme především tu astropsychologii, minulá přednáška měla velmi pozitivní ohlas. Vstupné bývá obvykle okolo 50,- Kč. Informace: 05/ 4324 1135. Pozor! V prosinci budou v Alembiqu mít - zdá se - prázdniny a přednáška budou pokračovat až v lednu..

Skřidla u Českých Budějovic: 12 - 14.11: Výroba košů z vrbového proti. 3. -5.12. bude holotropní dýchání a 30.12 99 - 2.1.2000 Silvestr Hrou, v rytmu a meditaci. Informace: Miroslav Kašpar, 0602 864 331.

Možná, že vám unikl film Mac, který dávala Česká televize. Jestli jste jej neviděli, zkuste si počkat na reprízu anebo na uvedení filmu na jiném kanále. Stojí za to.

Dálková studia ve Škole věšteckých umění v Brně: Dvouletá: Tarot v hermetickém pojetí. Astrologie. Jednoletá: Numerologie. Výklad z ruky. Půlroční: Výklad tarotu. Psychodiagnostická kresba a úvod do výkladu snů. Výklad snů. Ke studiu půlročních oborů se hlaste už teď! Zájemci mohou dostat bližší informace a přihlášky při osobní návštěvě každé pondělí od 8 do 10 dopoledne a od 16.30 do 18 odpoledne.

Zájemcům o další akce ŠVUvB: V příloze Energie je dnes program na příští pololetí. Na intenzivní soustředění se může přihlásit kdokoliv, cena vč.stravy a ubytování je 1.550,- Kč.