Energie 06 2001
Spiral Energy

Časopis Energie

Okultní obchod

Přidej článek!

12/01-01/02
11/01
10/01
09/01
07/01 - 08/01
06/01
05/01
04/01
03/01
02/01

Recenze :
Heinz-Peter Röhr - Narcismus
Povídáme si :
Umění tarotu

Novinky
Nejvíce jsme prodali
Vnější svět

Kdo jsme?
Seznam stránek
Napište nám
Zpět...


Používejte Internet
Podporujte Choronzona!

Chronzon
Choronzon - démon Chaosu
a pán veškeré formy

webmaster:
Ro.

design :
Zbyšek Podhrázský

scripts :
Michal Prokeš

Skoro pravidelný občastník Spiral Energy
a Školy věšteckých umění a esoteriky v Brně a České tarotové školy při Věštírně Via Regia


Ročník 2001


Recenze :

Heinz-Peter Röhr - Narcismus - vnitřní žalář, Portál, Praha 2001

Mnoho lidí trápí pocit, že žijí uvězněni ve svém nitru. Necítí se ve svém těle svobodní a spokojení. Jsou z toho zoufalí a vynakládají nemalé množství energie na to, aby sami sebe našli nebo se realizovali. Řešení problému přitom většinou hledají pomocí nevhodných prostředků, čímž svou nesvobodu ještě zvětšují.
Základní problematika těchto lidí, označovaná jako narcisistická porucha osobnosti, není snad v žádné pohádce zobrazena tak jasně, jako v "Železných kamnech" bratří Grimmů.
Narcismus znamená "sebeláska". Každý člověk potřebuje zdravou míru sebelásky. Schopnost obracet se sám k sobě pozitivně a s láskou je předpokladem šťastného a naplněného života. Vyjadřuje to biblická věta "miluj bližní-ho svého jako sám sebe", která však bývá nezřídka vnímána zkráceně. Mnozí slyší jen: "miluj bližního svého", zbytek - "jako sám sebe" - se jim ztrácí. Ale sebedůvěra, sebeúcta a sebevědomí jsou podstatnými součástmi stabilní osobnosti. Je důležité, aby se člověk uměl radovat z toho, co dokáže. Chvála, obdiv a uznání je dokladem stabilního pocitu vlastní hodnoty.
Adresáty této knihy jsou především sami postižení. Lidé s touto poruchou často působí navenek úplně normálně, a nikoli jako individua, která mimořádně trpí a velmi často jimi musí trpět jejich okolí. Terapie raných poruch osobnosti se nezřídka odvíjí obtížně, pokud nejde o lehčí případy. Pacienti mohou dosáhnout úlevy především tím, že svou poruchu začnou lépe chápat.
Pohádka Železná kamna není jen přesným zobrazením vzniku a vnější podoby chorobného narcismu. Nachází i možnosti dalšího vývoje osobnosti, které můžeme vnímat jako ukazatele cesty pro terapii a život po ní. Tato pohádka neprávem patří k těm méně známým, a většinou se tedy nachází jen v kompletních vydáních pohádek bratří Grimmů. Jak v málokteré jiné se v ní odráží rovněž dilema naší doby. Pohádkový děj vhodně doprovází autorovy úvahy o hlavních rysech ženského a mužského narcismu, o narcistním soužití i o cestě ke svobodě.
Narcismus čili narcistická porucha osobnosti patři k mimořádně rozšířeným formám psychických obtíží dnešní doby. Zkušený německý terapeut Se v knize zabývá jak osobitým vznikem této poruchy, tak i jejím průběhem a naznačuje též její překonání. Závěrečný doplněk je stručným, věcným pojednáním o popisované poruše, o jejím společenském významu a konkrétních možnostech terapie.


Přejeme všem pěkné čtení.
Z.A.P.

Povídáme si:
Umění tarotu

Moderních tarotů je mnoho a laik obvykle neví, co si má vybrat. Proto si v následujících několika číslech Energie ty hlavní typy tarotu rozebereme. Máte-li dotaz na nějaký konkrétní tarot, napište nám, zkusíme se na něj podívat

Moderní typy tarotu - Adrianův Tarot

Super moderní vyjádření tarotu s použitím fotografie, s počítačovým zpracováním a secesním propletencem čar - to je snad nejvýstižnější charakteristika karet, které jsem vybrala pro dnešní povídání. Je to třetí balíček do série jednodušších věšteckých tarotů.
Použití fotografie překvapí. Celková kompozice každé karty je navíc jednoduchá, proto nebude mnoho napovídat začátečníkům. Většina karet je víceméně s jednou převažující barvou, což na jednu stranu působí decentně, a druhou ale může vybuzovat i dojem fádnosti - záleží na konkrétním vkusu. Tyto karty vycházejí ze starého chápání tarotu, proto je zde Páže namísto Princezen a karta Blázna je řazena ke konci balíčku. Oproti tomu se nemohu zbavit pocitu, že podání karet v bookletu má ryze mo-derní kořeny. Přes tento drobnější zmatek v celkovém utváření karet se zdá, že výklad jejich pomocí bude snadný a obsažný pro každého, kdo má rád moderní umění anebo se stylizuje do umělecké až obskurní role. Že to není každý, to jasně potvrzuje nepříliš velká zákaznická oblíbenost tohoto tarotu.
Adrian Tarot. Staromilce tarot nepotěší především svojí nepřehledností a přílišným důrazem na modernu. Jed-notlivá karta má málo charakteristických prvků a málo nejen tradičních, ale jakýchkoliv symbolů. Při výbě-ru tarotu proto ti, kdož jej mají v ruce jistě nezaváhají, zda ano nebo ne, pokud chcete dát tento tarot jako dárek, je lépe se zamyslet - nepatří k těm, na něž se dá rychle zvyknout.
Obal je ozdoben velmi pěknou kartou Hvězda. V jiných tarotových sadách bývá karta nazývána též "Hvězda mágů". Název se odvozuje do oné jasné hvězdy, která vedla tři krále či mudrce k jesličkám s Jezulátkem. Z tohoto pramene se odvozuje též hlavní význam karty - vnitřní průvodce anebo cíl.
Ve starých karetních sadách mívala obvykle tato karta příslušející hebrejské písmeno Pé, čímž se karta pojila s mluvením, přesněji s božským slovem, neboť Pe v hebrejštině značí "ústa". Karta tak byla symbolem stvoření v jeho dokonalosti a zároveň doporučením, aby se člověk snažil svět poznat, nikoli jej vlastnit (božské Slovo souvisí s věděním).
Nové pojetí tarotu řadí Hvězdu obvykle k písmeni He, což je zároveň hebrejské slovo pro okno, a ke znamení Vodnáře. Významy pojící se k symbolu okna si jistě každý domyslí. Vodnář je ten, kdo nosí vodu a moderně lze rozumět pod pojmem "voda" též energii. Energie, která se k nám dostává "oknem", tj. odjinud, než kde jsme, je tedy další moderní význam karty. Oknem můžeme hledět, vyhlížet, při pohledu z okna můžeme snít - a tak zapomenout na to, jaké jsou naše cíle.
V době, kdy tolik lidí očekává s nadějí příchod Vodnářského věku, bych se u tohoto znamení ještě ráda zastavila. Už jsme si řekli, že Vodnář je ten, kdo nosí vodu. Původní obrazový hieroglyf to do-kládá. Grafický symbol pro znamení Vodnáře - dvě vlnovky - nám ale může připomenout dráty nebo ko-leje. Dráty se pojí jak s energií, tak i s informacemi, které jimi proudí. Vlnovky mohou v této souvislosti připomínat též grafický záznam amplitud fyzikálních polí. Koleje jsou symbolem pro dopravu, ale na rozdíl od silnice, kudy lze jet libovolně, je cesta po kolejích předem daná - je vytčen směr a často i rychlost. Tím se blížíme k symbolice času. Navíc je dobré si uvědomit, že znamení Vodnáře je opozicí, tedy protikla-dem, znamení Lva, které je silně individualistické. Nechci být pesimistou, ale vsup do Vodnářského věku s přílišnou nadějí či radostí nevyhlížím.


Píše pro vás Zuzana Antares


Novinky v našem obchodě:

 • Tentokrát je novinek požehnaně.

 • Ronald Hayman - Život C.G.Junga - Zrození psychomága. Doporučujeme! (329,- Kč)

 • Heinz-Peter Rohr - Narcismus - vnitřní žalář. Výmluvný název.(199,- Kč.)

 • Allan Pease - Řeč těla. Co vypovídá pohyb, mimika a postoje při komunikaci o člověku. (189,- Kč)

 • Jean Copans - Základy antropologie a etnologie.Úvod do kulturně antropologických disciplín. (185,- Kč)

 • Ladislav Moučka - Apokalypsa - brána Ráje. Kabalistická studie. Skrytá osnova Janova Zjevení. Doporučujeme! (365,- Kč)

 • Garuda - Slovník erotických snových symbolů. Snář. No - nahlédněte. (219,- )

 • Sullivanová - Venuše. Astrologická studie důležité planety. Kvalitní příručka. Doporučujeme! 235,- Kč)

 • Montgomeryová - Záhady reinkarnace. Vysvětlení některých reinkarnačních principů. (139)

 • Dahlke - Životní krize jako vývojová šance. Dobrá kniha osvědčeného autora.. (238,- Kč)

 • Lesák - Vnitřní zvěrokruh. Trošku jiný astrologický pohled na zvěrokruh. (259,- Kč)

 • Johari - Tantra. Autor je známý svými zjednodušenými podáními různých oblastí esoteriky. (178,-)

 • Příběh o povstání hada. Gnostický spis - už jsme měli, přišlo znova. (149,-)

 • Kurljandskij - Nová odhalení starých proroctví. Osobitá numerologie autora obsahuje dost inspirace. (258,-)

 • Johanna Fausta kniha mirákulí neboli Trojnásobné pekelné zaříkání. Bizarní historický magický spis. Čís-lované výtisky. (393,-)

 • Rystonová - Byliny a zvěrokruh. Čtení o bylinách především pro ženy - ale ne ve zlém smyslu. (319,-)

 • Veselý - Mariánská zjevení z hlediska hermetismu. Fundované dílo našeho autora. (150,-)

 • De Caumon - Prognózy v astrologii. Stručný výklad tranzitů. (169,- Kč)

Nejvícejsme prodali:

 • Vykládací karty Lenormand

 • Aleister Crowley Thoth Tarot Swiss verze anglicky

 • Antares - Učebnice výkladu tarotu

 • Furst - Psychologie

 • Královnin pantakl

 • Moore - Temný Eros

 • Antares - Sedmero věšteckých uměníVnější svět:

* Svět jde dál, ať se děje cokoliv. a jak je v našich krajích zvykem, lidi mají znepřátelených stran především plné zuby, byť je dějiště událostí kdesi daleko.

* Podobnost mezi padajícími domy v N.Y. a tarotovou kartou č.16 - Věž je dozajista čistě náhodná.

* Přemýšleli jste, kdo že to rozesílá zrovna teď ty prapodivné dopisy s různými prášky a proč, do čerta, rozlévají Arabové po letišti sodovku? Postřehy přijímáme na naší adrese.

* Doba působí unaveným dojmem, aspoň na nás a naše známé. A závidíme těm, kteří toto nepociťují. Jak jste na tom vy? Taky jste v poslední době víc líní než kdy jindy?.

* Čím dál tím víc lidí si stěžuje, že měli špatný rok. Nám to tak hrozné nepřipadá - takže anketa číslo dvě: Jak jste na tom vy - měli jste špatný rok?

* Akce:

* Čeká nás festival v Rokycanech, kam poté, co se jim v létě moc nevyvedl a co jsme se dozvěděli stížnosti na finanční záležitosti, moc netěšíme. Přednášet bude Zuzana na téma Černá a bílá magie, a to v sobotu 27.10 asi ve 4 odpoledne.

* V Chrudimi bude týden na to (5.11) přednáška na totéž téma. Dějiště: Čajovna Lůna.

* Kina: Tak na rozdíl od novinek knižních nemáme tentokrát co doporučovat. Distributoři se zrovna nevycajchnovali, jak se říká u nás v Brně. Těšíme se na Pána Prstenů - měl by přijít do kin před vánocemi.

* TV: Nenechte si ujít, kdo máte HBO, Americkou krásu a Klub rváčů. Doporučujeme!

* Cena předplatného Energie platná od 1.7.2001: 179,- Kč. Předplatitelé dostávají 10 čísel Energie ročně (o prázdninách a na konci roku jsou dvojčísla), jednou za rok katalogy všeho zboží a když je něco aktuálního tak i další katalogy v průběhu roku. 2x za rok dostane vylosovaný předplatitel, který si objednal zboží, malý dárek.

* Další číslo Energie vyjde asi 15.11.2001.