Spiral Energy

Časopis Energie

Okultní obchod

Přidej článek!

11/01
10/01
09/01
07/01 - 08/01
06/01
05/01
04/01
03/01
02/01


Recenze
Verena Kastová

Čteme si...
Peter J.Carol -  Psychonaut

Překvapení
Jaroslav A. Polák -Inspekce

Novinky
Nejvíce jsme prodali
Vnější svět

Kdo jsme?
Seznam stránek
Napište nám
Zpět...


Používejte Internet
Podporujte Choronzona!

Chronzon
Choronzon - démon Chaosu
a pán veškeré formy

webmaster&skripts:
Ro.


Skoro pravidelný občastník Spiral Energy
a Školy věšteckých umění a esoteriky v Brně a České tarotové školy při Věštírně Via Regia


Ročník 2001


Recenze :

Verena Kastová - Dynamika symbolů

Schopnost vnímat život a jeho aspekty na symbolické úrovni otvírá široké možnosti kreativního přístupu k problémům vlastního bytí. Autorka vychází z klíčových témat jungovské hlubinné psychologie (komplex, jáský komplex, archetyp, přenos, protipřenos, individuace) a ukazuje jejich použitelnost v rámci psychoterapeutického procesu. Praktický ráz knihy, která je srozumitelným úvodem do techniky jungovské psychoterapie, umocňují četné kasuistiky z autorčiny vlastní praxe. Kniha je určena nejen odborníkům - terapeutům se zájmem o jungovsky orientovanou psychoterapii, ale též všem zájemcům o hlubinnou psychologii.

Verena Kastová vystudovala filosofii a psychologii. Působí jako analytička ve švýcarském St. Gallenu a přednáší na Institutu C. G. Junga a na universitě v Curychu. Do roku 1998 byla předsedkyní Mezinárodní společnosti pro analytickou psychologii. Je autorkou více než desítky knižních titulů. U nás vyšla vynikající Imaginace jako prostor pro setkání s nevědomím a dle našeho soudu slabší kniha Krize a tvořivý přístup k ní.
Předkládaná kniha patří k tomu lepšímu, co z pera autorky známe. Zajímavým jazykem popisuje vnitřní stavy různých lidí, které mají velmi často blízko ke stavům, jimiž prochází velká část všech, kdož se vydali na cestu duchovního hledání. Jsou popsány zmatky, úzkosti, různé pocity strachu a nejistoty, jež koření jednou v povrchové, jindy v hluboko uložené vrstvě osobnosti a je k nim tak jednak rozdílný a jednak rozličně obtížný přístup. A v knížce mohou všichni hledající, i ti, jejichž cesta se prozatím obešla bez karambolů, nalézt odpověď na nejednu ze svých - mnohdy zdánlivě neřešitelných - otázek.


Přejeme všem pěkné čtení.
ZAP

Čteme si :
Peter J. Carrol
- Psychonaut

Tentokrát už naposled. Vybrali jsme úryvek z praktické části knihy. A příště si na vás nachystáme něco jiného. Psychonaut s námi byl rok.

Sigilizace

Tvoření sigil je u nás už mírně zpopularizováno díky pracem pražského mága Josefa Veselého. Jedná se vytváření (především) obrazců, které díky své grafické neobvyklosti slouží dál k magické práci.

Obrazec zvaný sigillum je vyjádřením myšlenky nebo představy. Ne vždy je možné, aby mág získal požadované vlastnosti, schopnosti nebo možnosti jinou cestou. Jindy to sice možné je, ale taková cesta by byla nesnadná.

Principem fungování sigil je dynamizace nevědomí. Vědomé a nevědomé síly pracují přirozeně proti sobě, je proto potřeba, aby vědomí přání potlačilo (zapomnělo). Proto musí být sigillum natolik složité, aby se dalo zapomenout - u jednoduchých tvarů, např. trojúhelník, by to nebylo možné. Sigillem jsou síly nevědomí probuzeny a nasměrovány.

Nejdříve musí mág správně formulovat svoje přání. Formulace nesmí obsahovat zápor a musí být provedena s rozmyslem. Není např. dobré si přát "Chci být bdělý". Při takovémto přání nemusí dojít k bdělosti ve smyslu zvýšení pozornosti, ale k prosté nespavosti. Také by neměly být do jednoho sigilla spojeny dvě různá přání. Tím by došlo ke křížení a matení sil. První velký kus práce proto mág vykoná právě tím, že hledá přání, jež bude sigili zovat. Už tím dojde k pročištění a oživení nevědomých sil.

Sigillická operace má dále tři části: Sigillum je zkonstruováno a nabito, pak musí být zapomenuto - ponořeno zcela do nevědomí a nakonec je sigillum naplněno, čili se vyplní idea do sigilla vložená.

Způsob konstrukce sigil jsme převzali přímo z knihy Liber Null & Psychonaut a přetiskujeme jej na další stránce. Nahoře vidíte slovní metodu. Pracuje se s větou "Přeji si získat Necronomicon" (I wish to obtain the Necronomicon). Písmena, která se ve větě opakují, je třeba škrtnout. Zbylá písmena je pak třeba aranžovat do nějaké pěkné grafické podoby, přičemž se upřednostňuje taková podoba, která emočně či významově koresponduje s obsahem přání.

V prostředním oddíle je ukázána metoda obrazová. "Chci omezit protivníka" (Restrain adversary). Původní obrázek je ještě více schematizován, až nabyde pitoreskní tvarově nejednoduché podoby.

Poslední je ukázána metoda mantrická. Přání zní "chci ve snu potkat sukkuba". Věta se postupně přepisuje podle fonetické podobnosti a zvukomalebnosti.
Výsledné sigillum je třeba aktivovat. K aktivaci je možné použít např. jakoukoliv emoci, která je - kdykoliv se objeví - "posílána" sigillu. Také lze využít živlovou metodu, čili odevzdání sigilla některému ze živlů, případně lze sigillum posílat sexuálními praktikami, kdy operatér při vyvrcholení upřít svou pozornost právě na sigillum.

Nejčastěji jsou používána sigilla písmenná, která jsou v horní části příkladu. Tam je použita abeceda latinská, lže ale využít i jakoukoliv jinou abecedu, pokud ji mág dobře zná - hebrejskou, řeckou, arabskou i další. Při tvoření sigill lze využít i obecně známých symbolů, např. značek pro planety a znamení, značek alchymických nebo i silně emočně nabitých, byť i dříve pouze pro osobní potřebu zkonstruovaných symbolů. Podmínkou je pouze to, aby je operatér dobře znal, včetně všech možných jejich významových korespondencí.

Metoda je velmi účinná, proto chce-li si ji náš čtenář vyzkoušet, nechť tak činí zodpovědně. V případě chybně, zbrkle, nerozvážně nebo nepořádně sestaveného sigilla nelze odhadnout, jaké síly budou aktivovány a jaké budou veškeré důsledky. Ty se pak odstraňují velmi a velice obtížně. Pamatujte na to, že sigillum začne "fungovat" až v okamžiku, kdy je jeho tvar či zvuk zcela zapomenut, stejně jako by mělo být zapomenuto i přání, které bylo do sigilla vloženo. To může trvat i několik let!

Níže uvádíme charaktery archanděla Michaela podle Agrippy sigilizované v různých abecedách.

Na konci energie jsou uvedeny příklady sigilizace dle Liber Null & PsychonautPřipravila a komentáři doplnila Zuzana Antares
Překlad Chiah & VivianaNovinky v našem obchodě:

 • Adresář léčitelů a duchovních poradců (120,- Kč)

 • Steiner - Tajemství prahu. Doporučujeme! (198,- Kč)

 • Steiner - Má cesta životem. Rudolf Steiner o sobě.(298,-Kč)

 • Hymny k poctě noci. Antroposofické verše & úvahy. (148,- Kč)

 • Wilson, Shea - Iluminatus 2: Zlaté jablko. Druhý díl vynikajícího mystifikačního románu. (258,- Kč)

 • Wilson, Shea - Iluminatus 1: Oko v pyramidě. Máme ještě na skladě. (248,- Kč).

 • Frančeová - Letní čas v Evropě. Pomůcka pro astrology. (199,- Kč)

 • Dahlke - Nemoc jako symbol. Autor navazuje na své předchozí knížky. (186,- Kč)

 • Frazerová - Zlatá Ratolest. Několik lístků. Nejzajímavější mýty z proslulé antropologické studie. (193,- Kč)

 • Meyrink - Golem, Zelené tvář. Dotisky známých obskurních děl. (249,-/198,- Kč)

 • Dotek č.12. Téma: Putování duší. (68,- Kč) 

 • A.Crowley Thoth tarot - původní autorizovaná verze. Přišlo konečně z USA. Velký formát. (777,-Kč) 

 • A Crowley Thoth tarot - neautorizovaná verze, běžný formát - jen 599,- Kč! 

 • Kabala, taroty. Edice Alef. (299,- Kč)

 • Znamení Ryb
  Práce studenta astrologie
 • Kastová - Dynamika symbolů. Základy jungovské psychoterapie. Doporučujeme! (249,- Kč) 

Nejvíce jsme prodali:

 • Vykládací karty Magic

 • Antares - Učebnice výkladu tarotu

 • Buckland - Velká učebnice čarodějnictví a magie

 • Vykládací karty Lenormand obyčejné

 • Moučka - Cesta pouští II.

 • Čínské amulety - různé

 • Vykládací karty Lenormand celofán.obal.

 • Antares - Sedmero věšteckých uměníVnější svět:
* Takže nejdříve omluva. Číslo bylo nachystáno k vydání skoro v termínu, který jsme minule avizovali, ale zcela nám vypověděla technika. Každopádně proto dostáváte tuto Energii s velkým zpožděním a je možné, že na horním okraji každé stránky nelze přehlédnout tlustou černou čáru - to tehdy, pokud jsme se rozhodli vytisknout toto číslo nouzově na špatně fungující tiskárně a příště je dostanete ještě jednou, vytištěné pěkně. Pokud černý pruh nevidíte, nechali jsme číslo tisknout jinde a přichází k vám ještě o několik dnů později. 

* A teď hurá do světa! Všech možných událostí se opravdu urodilo. Tak vyberme:

* Národ se na vánoce rozdělil namísto klidu a míru na bobošíkovce a antibobošíkovce. Budiž, také mám ráda když se něco děje, ale přeci jen bychom měli umět zachovat odstup. A teď už jsou všichni tak zaujatí, že si ztěží uvědomí skutečnou podstatu sporu.

* A teď nám zatkli politika a doprovodem. Na Kubě. Dozvěděli jsme se už všechno možné - jenom ne to, co tam ti dva doopravdy dělali. Necítíte se ošizeni o informace?

* Minule jsem na tomto místě varovala před Astrovíkendy. Což o to, varování zopakuji - další nedodržení dohodnutého přístupu ze strany Astra i ze strany Tomi nás o tom přesvědčilo a už s žádným astrovíkendem nechceme mít nic společného.

* Ale je třeba i pochválit. Po první jsme se podívali na esoterický festival v Rokycanech a byli jsme moc příjemně překvapení. Účast doporučujeme, stojí to za to.

* Věštírna na Nově se nenatáčela, postaru už toho prý moc natáčet nebudou. Prý to zase bude jinak a budou se chystat Věštírny super nebo hyper nebo speciál ... no nevím, když se podívám do programu Novy, mám za to, že je to ještě jinak - ale čert je vem, v lidech z televize se člověk nevyzná. Ale o tom jsem tady už jednou psala.

* Cena předplatného Energie platná stále od 1.1.2000: 169,- Kč. Předplatitelé dostávají 10 čísel Energie ročně (o prázdninách a na konci roku jsou dvojčísla), jednou za rok katalogy všeho zboží a když je něco aktuálního tak i další katalogy v průběhu roku. 2x za rok dostane vylosovaný předplatitel, který si objednal zboží, malý dárek.

* Další číslo Energie vyjde asi 20.2.01.

Příklady sigilizace dle Liber Null & Psychonaut(Pozdně) novoroční překvapení
(Pozor! Je to horror! Varujeme slabší nátury!)

Jaroslav A. Polák 
INSPEKCE

Muž ve slušivém bílém obleku se zájmem pohlédl na Bránu. Hrůzu nahánějící basreliéfy a rudě zářící hadovité nápisy vystřídala hladká šeď kvalitní oceli. Začichal, ale neucítil ani stopu po síře. Uznale pokýval hlavou a vyťukal na nenápadném číselníku svůj osobní kód. Ocelové pláty s tichým zasyčením zajely do skály.
"Jste očekáván, Pane," uklonil se démon. "Satan je už na cestě. Mohu vám nabídnout nějaké občerstvení?"
"Ano, děkuji," zamumlal návštěvník a poněkud překvapeně hleděl na pekelníka, který vypadal jako pojišťovák.
'Jen aby to s těmi změnami nepřehnali,' pomyslel si.
"Rybu?" navrhl démon.
"Ano. S hranolky."
*
Muž v bílém zrovna dojídal, když se otevřely dveře a do přijímacího pokoje vešel vysoký muž v šarlatovém fraku. Havraní vlasy, plnovous a pichlavé černé oči návštěvníka potěšily. Už začínal mít strach, že i tato tradice vzala při reorganizaci za své.
Potřásl si se Satanem rukou.
"Vidím na vás, že jste překvapen," začal Vládce Pekel s úsměvem. "Věřím však, že budete překvapen příjemně."
*
"Zde vyvíjíme nové metody trýznění pro nejhlubší kruhy Pekla. Vaření v kotlích je už dávno překonané," vysvětloval Satan. "Ale mučení kapalinou jsme rozhodně nezavrhli. Naši nejlepší démoni bez ustání zdokonalují různé typy žíravin s co nejvyšším faktorem bolestivosti leptání. Zde vidíte výsledek..."
Návštěvník se zájmem procházel mezi desítkami skleněných válců, v nichž se zmítala zrudlá, zfialovělá, zhnědlá i zežloutlá nahá těla mužů i žen, mladých i starých. Částečky pomalu odleptávané kůže vířily v kapalině.
Technik, který seděl u terminálu počítače na protějším konci zkušebny, vstal uklonil se příchozím a pokračoval v předstírání, že se usilovně věnuje své práci.
"Pozoruhodné," prohlásil návštěvník a mimoděk zaťukal na sklo. Mladá dívka sebou zběsile zaškubala a při tom pohybu jí upadl levý prs a tři prsty na pravé ruce. Kapalina se zakalila chuchvalci krve.
"Toto není nijak výjimečný vzorek, ale chtěl bych vás upozornit zvláště na látku, zkoušenou ve válci dvacet tři. Zatím nemá název, ale uvažujeme, že bychom jí v příštím kvartálu nahradili dosud užívaný Samaelit," podotkl Vládce pekel.
V uvedeném válci se škubal v explozích bolesti mladý muž. Průzračná kapalina už stejnoměrně odleptala kůži a nyní se propalovala nervovými zakončeními. Na rozdíl od ostatních zkušebních objektů neměl hlavu nad hladinou; jeho ústa se křečovitě chvěla.
Muž v bílém vrhl na Satana udivený pohled.
"Žíravina je natolik obohacena kyslíkem, že umožňuje úplné ponoření. Oběť přitom neustále zakouší pocit dušení. Bolestivost se zvyšuje i leptáním zevnitř a to při stejné délce přežití, jako u Samaelitu. Podobně jako Samaelit obsahuje dostatečné množství živin, které zásobují dosud žijící buňky. Látka navíc přenáší zvuk desetkrát lépe než běžné kapaliny, což dojde uplatnění až v projektovaném novém Ohnivém jezeře. Ten název je spíše obrazný, ale věřte, že tam odsouzeným bude zatraceně horko. Na samém dně Jezera bude nepřetržitě hrát naše nejlepší boiling metalová kapela - Bubble Doom."
Návštěvníkovi stačil pouhý pohled na tvář staženou utrpením a zbytky rtů zkroucené do němého výkřiku, ale přesto přistoupil k terminálu počítače a vyžádal si příslušná data k válci. Rostoucí křivka udávala 99.96% bolesti a to byl muž v žíravině už téměř tři roky.
"Jaká je prognóza?" vydechl fascinovaně.
"Padesát let," prohodil jen tak mimochodem Satan. "Potom už bude třeba jeho tělo obnovit."
"Padesát let... A poslouchat k tomu boiling metal. Říkáte, že ještě nemáte název? Navrhuji Satanit."
"Děkuji," řekl Vládce pekel. "Původně jsem chtěl dát této látce vaše jméno, ale je pravda, že Satanit zní lépe."
"Jak pokračují práce na Jezeře?"
"Hloubení je skončeno a do měsíce začneme napouštět Satanit," prohlásil Satan s náležitou pýchou. "A kotle už definitivně skončí jako šrot k přetavení."
"Není to škoda?" zamyslel se nahlas návštěvník. "Jsou tak staré..."
"Dva, tři kousky dáme do Muzea starých metod," usmál se Satan. "Minulost je i pro nás důležitá, i když přirozeně hledíme hlavně do budoucnosti. Avšak - neztrácejme čas, s prohlídkou jsme teprve začali..."
*
"Díky zdokonaleným žíravinám se stalo opékání nad ohněm zcela neefektivním a to i přes snahy některých tradicionalistů - zvláště pana Belzebuba - o zdokonalení postupů. Proto je nyní uplatňováno jen v rámci psychického týrání. Mučení ohněm jako takové jsme nahradili mnohem účinnější a variabilnější elektřinou..."
Satan otevřel dveře do další místnosti.
Desítky elektrických křesel.
Desítky drátů.
Desítky těl.
A miliony záškubů...
Satan ukázal na elektrody, přisáté k oholené lebce starce, sedícího na křesle číslo tři. Vyschlé tělo se škubalo v jakémsi podivném, ale pravidelném rytmu. Tvář, pokrytá dávno zaschlým bělmem vyteklých očí, se kroutila v neustále se měnících grimasách hrůzy a bolesti. Obličejové svaly díky neustávající námaze značně zmohutněly.
"Zde experimentujeme přímo s centry bolesti v mozku oběti. A nyní věnujte prosím pozornost číslu pět..."
Tam se svíjela tlustá žena středního věku. Konce drátů v podobě trojzubců se zpětnými háčky pevně vězely ve vrstvě tuku. Z celého mohutného těla se linul odporný zápach spáleniny. Žena ječela a jazyk jí přitom kmital mezi opuchlými rty. Zarudlá kůže se vlnila, jako by pod ní něco vřelo a skutečně - občas se s prasknutím vyvalila ven bublina páchnoucího plynu a vytekl bělavý hnis. Ňadra už dávno praskla a stekla do ženina klína.
"Oproti trojce zažívá jen desetinovou bolest," komentoval podívanou Satan. "Ale při hromadném trýznění hříšníků musíme myslet i na efekt - jde o psychologický moment. Pracujeme na skloubení metod tři a pět."
"A jaká je současná praxe?"
Muž v bílém bezděčně sáhl do kapsy a vytáhl cigarety. "Eternal - Lights?" pousmál se Satan.
"Přirozeně."
"Dávám přednost silnějším kalibrům" poznamenal Vládce pekel a ubalil si Dark Eternal. Potom oběma připálil.
"K té praxi," Satan rozkošnicky vypustil z úst oblak kouře, "Užíváme starší typ odvozený od elektrošokové terapie, ale nové milénium uvítáme prototypem, jejž nyní usilovně vyvíjíme."
"Vidím, že jste leccos pochytili od smrtelníků," pravil zadumaně muž v bílém.
"Stejně jako vy," opáčil Satan. "Ostatně - smrtelníci jsou velmi inspirativní, to připouštím, a my se snažíme dotáhnout jejich nápady k dokonalosti."
Ještě jednou přejeli pohledem zmítající se mučená těla a vydali se do zkušebny plynů.
*
Za sklem, které neprodyšně oddělovalo jednotlivé kóje, lapali po dechu hříšníci, odsouzení k neradostnému údělu zkušebních zvířátek. Dvojice chvíli mlčky pozorovala vypoulené oči, vyplazené jazyky a vystouplé žíly na trpících tělech.

"Dušení," zamyslel se nahlas Vládce pekel, "spojuje psychické i fyzické utrpení, probouzí děs, vrozený všemu, co dýchá. A paniku..."
Muž v bílém přikývl.
"Jak vidíte, i v této oblasti jsme již značně pokročili. Bafomet vyvinul ideálně vyváženou kombinaci dusivé, otravné a zpuchýřující složky plynu a výsledek je, jak vidíte, dokonalý. Nyní už jen zkoumáme psychické účinky různých barev plynu."
Satan ukázal na dívku v první kóji. Upřela na dvojici pohled plný zoufalství. Široce rozevřená ústa jakoby se snažila něco říci.
"Ještě vidí," podotkl Satan.
"Všiml jsem si."
Po jejím těle stékaly pramínky čehosi žlutého. Tekutina vytékala z kráterů drobných vřídků. Najednou praskla bulva levého oka a sklivec stekl po tváři. Dívka si protřela oči v zoufalé snaze ulevit nesnesitelnému pálení a vytřela si z důlku i druhé oko.
"Už nevidí," podotkl lakonicky Satan. "Jak dlouho tam už je?"
"Deset let," zazněla překvapivá odpověď. "A ještě nejméně osmdesát ji čeká. V naprosté tmě a tichu. Pak projde regenerací a bude umístěna do Jezera..."
"A co tresty za méně závažné hříchy?" otázal se muž v bílém.
"Dobrá tedy, pojďte..." povzdechl si Satan.
*
Démon zarazil trojzubec do břicha vcelku mladého muže, zručným trhnutím vyrval střeva a namotal je. Vnitřnosti se na rozpáleném kovu škvařily, po rukojeti stékala krev, sliz a výkaly. Muž řval a mlátil hlavou ze strany na stranu. Přísavky elektrod na vyholené kůži však držely pevně a stimulovaly mozek, aby odsouzenec neupadl do bezvědomí. "Sadista," pokrčil rameny Vládce pekel. "Nikdy nikomu neublížil, ale měl hříšné představy. A támhle ta ženská to samý."
Satan mluvil o ženě, zručně naražené na kůl. Muž v bílém věnoval jejím vypouleným očím a napjatému tělu, páchnoucímu potem, jen zběžný pohled.
"A co děláte s masochisty?"
"Nikdo nemůže mít zálibu ve všech druzích bolesti. Naši psychoanalytikové každého nového hříšníka důkladně proklepnou a poznamenají vše potřebné do jeho karty. Podívejte - támhleten nenávidí hmyz..."
Ve skleněné kóji řval mladík, jehož nahé tělo už značně nabobtnalo stovkami žihadel vos, které kroužily všude kolem něj. Marně se snažil rozbít sklo, marně se snažil uniknout. Hmyzí tělíčka byla všude. Zamotaná ve vlasech, nacpaná v ústech i v nose... a bodala a bodala. Po chvíli mladík klesl na kolena a zemřel.
"Po regeneraci jej čeká ještě několik menších trestů a má to za sebou. Pak už jen věčná Prázdnota..." zabručel Satan se stopou lítosti v hlase. "Co udělal?"
"Nevěřil ve Vás ani v posmrtný život. Myslím, že jsme ho už vyvedli z omylu. Ale toto není příliš zajímavé, i když i v oblasti krátkých trestů se snažíme přicházet s novými nápady. Ale rád bych vám ještě ukázal..."
Muž v bílém obleku se podíval na hodinky. Fontánka za sklíčkem ukazovala půlnoc.
"Promiňte, Satane, ale mám ještě jiné povinnosti. Po těch necelých dvou tisíciletích, co jsem tu byl naposledy, jste toho hodně zlepšili. Můžu vám rovnou říci, že jsem velmi spokojen a v tomto smyslu budu referovat i svému Otci. Písemné vyjádření dostanete do týdne, ale to je jen formalita."
Vládce pekel doprovodil vzácného hosta k Bráně a když ji za ním zavřel, cítil, jak mu spadl kámen ze srdce.
"Kriste Ježíši," vydechl ulehčeně Satan.