Thelema - Magick na Magick.cz
 Magick na Magick.cz

          Sborník pro duchovní vědu, hermetismus a thelemickou magii.

        Motto:
        Čím více všichni mluví, tím méně se slyšíme. A tím vzácnější je slovo, které tvoří víc než jenom sebe.


        Pravidelné rubriky:

*Thelemick & Magick *Svatá magie Abramelina mága
*Překlady, bilingvní příspěvky *Teoretické koncepty, religionistika *Obskurní beletrie

Svatá magie Abramelina mága

Tento útlý spisek budí zvědavost a popouzí představivost mnoha více či méně zasvěcených. Až si jej přečtete, je možné, že budete zklamaní a že jste čekali něco víc. Ale nenechte se pomýlit.
Popsaný rituál může na moderního člověka působit cizorodě. To ale neznamená, že je neúčinný. Pozorní čtenáři Crowleyovy Hagiographie jistě vědí, jakou důležitost právě Abramelinově magii Mistr Therion přikládal a jak význačný vliv na jeho osobní život - a nejen na něj - měla právě tato evokace.


Komu se nechce stahovat celý grimoár ze stránek a rád by si si ušetřil práci i čas, může jej mít za rozumnou cenu v přijatelné formě. Celý grimoár včetně doplňků, které zde na webu nenajdete, jsme pro zájemce připravili buď jako skripta nebo jako pdf soubor - jak jsme slíbili.
Požádat o zaslání lze zde.

Svatá magie Abramelina mága

Abramelinova magie existuje v několika verzích, které se od sebe liší. Rozdíl není tak veliký, pokud je čtenář chápavým mágem a tuší, kde v průbehu let opisovatelé něco přidali a kde chybně pochopili kontext. Knihu Abramelinovy magie zpopularizoval S.L.McGregor Mathers, zakladatel magického řádu Golden Down, který text v devadesátých letech 19. století náhodně objevil a následně přeložil z francouzštiny. Bez jeho přispění by možná byla Abramelinova magie strčena do stejné přihrádky s dalšími psoudonáboženskými magickými texty, literárními neobvyklostmi a dalším literárním harampádím. Mathers, který měl po několik let značný vliv nejen na členy řádu, ale potažmo i na širší kulturní dění, seznámil se spisem lidi ze svého okruhu. Traduje se, že po pokusu rituál vykonat byli evokatéři stiženi různými druhy neštěstí, a to mnohdy ve velmi vážné míře. Od Matherse získal návod k evokaci i Crowley, který barvitě popisuje bezprostřední i další dění spojené s evokací ve své Hagiographii.

V moderní době je rozšířené tvrzení, že magickými čtverci, které text obsahuje, se nesmí manipulovat, nelze je opisovat a málem ani prohlížet, jinak opovážlivce stihne katastrofa. Mohu oponovat, že se čtverci zacházelo, opisovalo je a přemýšlelo nad nimi několik osob, ale nestalo se nic hrozného. Nechci ale tvrdit, že se nestalo vůbec nic a že práce s textem neměla žádný vliv. Taktéž se nedomnívám, že ke čtvercům existuje nějaká supertajná výkladová kniha s údajným názvem Stříbrná magie. Je to sice pěkný námět na další díl dobrodružství agentů FBI Muldera a Scullyové, ale z historického hlediska zní taková domněnka značně nelogicky - kdo nevíte proč, projděte si pár publikací o historii. A zaručeně není žádná Stříbrná magie uložena v depozitářích Univerzitní knihovny v Brně, kterou autorka těchto řádků jakožto bývalý její zaměstnanec důvěrně zná, včetně starotisků a Malleus Maleficarum ze 14. století.

Abramelinovu magii budeme nadále připravovat ke knižnímu vydání. To bude obsahovat srovnání rozdílů mezi různými verzemi, historické souvislosti, komentáře magické a možná i něco dalšího. Záleží na tom, kolik nám Oriens, Paimon, Ariton a Amaimon dovolí. Zatím se všemožně brání tomu, aby bylo cokoliv o sférách jejich vlivu vyjeveno na světlo.
Některé části komentářů budou postupně přibývat i sem. Máte-li zajímavý poznatek, můžete jej sem doplnit. Pokud zde nebudou ihned uvedeny všechny magické kvadranty, čili evokační pečeti, je to technickými důvody a postupně budou přibývat.
Text si budete moci stáhnout jako pdf. Mějte na paměti, že překlad je autorské dílo a budeme se všichni (i Oriens, Paimon, Ariton a Amaimon) moc zlobit, když neuvedete zdroj.

Překlad byl pořízen pro účely soukromého studia v říjnu roku 1997 u příležitosti 50. výročí smrti Mistra Theriona a veřejnosti jej předkládáme při příležitosti stého výročí přijetí Liber AL vel Legis, které uctíme 8., 9. a 10. dubna 2004.

Vloženo 02.04. 2004 Pokračování >>>
 
Co víme o Abramelinově magii dnes?
Magické vědění na počátku novověku

O „Knize pravdivých praktik“ je známo málo fundovaného. Byla pravděpodobně sepsána v 15. století židovským kupcem a učencem jménem Abraham (Ben Simeon) z Wormsu, jako záchrana před zánikem ústně předávané rodinné tradice. Předávané učení mělo být podle výkladu autora písemně fixováno proto, že autorův syn byl ještě mladý, avšak on sám předpokládal vzhledem ke stáří svoji blízkou smrt. Tato pozice mluvčího – starý muž obracející se k velmi mladému příjemci – je zachována vesměs v celém textu. Čtenář si opakovaně připadá jako nerozumné dítě. Jako v tradičních mluvených poučkách je také v Abrahamově knize každá poučka mnohokrát opakována.
Z antiky se zachovaly různé texty k zaklínání duchů ochránců, které jsou srovnatelné s Abrahamovou „ Knihou pravdivých praktik“. Avšak v kontextu epochy svého vzniku se Abrahamova práce jeví velmi neobvykle.

Vloženo 26.12. 2004 Pokračování >>>
 
Co víme o Abramelinově magii dnes? - II.
K osobě autora, mága Abramelina

„Problém zde představuje zvláštní pseudoepigraf nazvaný v německém vydání „Kniha pravdivých praktik pradávné božské magie… žida Abrahama z Wormsu, které mu byly zjeveny skrze Elohim a svatou Kabbalah“ (domněle Kolín 1725), v ještě rozšířenějším anglickém však „Kniha tajné magie Abra-Melina mága, jak byla předána židem Abrahamem jeho synu Lamechovi“, přeložených z francouzského rukopisu a editovaných nejdříve v lednu 1898 v Londýně. V této knize zaujímá ústřední místo zaklínání vlastního anděla strážného a s tím související přípravný rituál. Jestli je však kniha skutečně napsána renesančním židovským okultistou a nebo - pro což mohou hovořit i velmi dobré židovské vědomosti autora - pouze nežidovský, snad německý, autor, jenž se staví do židovské pozice, si vyžaduje přesnější šetření. Pro autorství nežidovské nehovoří pouze mnohonásobné užívání křesťanských symbolů, které nebylo vědomé – mohly to však být interpolace; ale hlavně fundamentální vylíčení kabaly a magie jako rodných sester v božském učení. Toto spojení prozrazuje autora píšícího pod vlivem křesťanské kabaly Pico della Mirandoly, kde se tento pojem páru objevuje s velkým dopadem na svět renesanční filozofie. Ve svém díle „Alchymie a Kabbala“ jsem se vyslovil pro autorství židovské, jelikož mi závislost na Pico della Mirandolovi. nebyla ještě jasná. Celá tato velmi zajímavá kniha potřebuje zvláštní prozkoumání.“


Vloženo 27.12. 2004 Pokračování >>>
 
Co víme o Abramelinově magii dnes? - III.

I když poněkud rozdílně vyjádřeno, jedná se i v díle, které uveřejnil dvorní a lékařský rada Bernhard Joseph Schleisss von Löwenfeld pod názvem „Nejvyšší symbolický stupeň pravé magie – rukopis odkázaný jedním mudrcem jeho synovi“, o přepis naší „Knihy pravdivých praktik“.
Gerard Encausse, řečený Papus, zmiňuje ve své obšírné Bibliografii, kterou přidal ke svému dílu o kabale, jako číslo 49 následující dílo:
„Abraham le Juif, Božská moudrost, věnovaná jeho synu Lamechovi. Rukopis z 18.století, 2.díl, překlad německého rukopisu“
Za zamyšlení zde stojí již jméno autora. Je zřejmé, že již dříve docházelo k záměně Abrahama z Wormsu za jistého Abrahama le Juif, jenž měl napsat tajnou knihu o jednadvaceti stranách, a která prý inspirovala Nicolase Flamela, aby proměnil rtuť na stříbro.
Rukopis zmiňovaný Papusem by mohl být příbuzný s oním, který našel MacGregor-Mathers v Bibliothéque de l´Arsénal v Paříži, a který vydal v anglickém překladu. Stejnou předlohu překládá Ambelain do moderní francouzštiny.

Vloženo 29.12. 2004 Pokračování >>>
 


Starší články:
          Další thelemické práce nabízí Malé opatství Thelémské.
          Méně obsahově náročná, zato osobnější pojednání najdete v Revue 44.          (c)2003 Ro., http://ro.magick.cz
          webmaster, dotazy, připomínky: sor. Chiah, 23 /zavináč/ magick /tečka/ cz