Thelema - Magick na Magick.cz
 Magick na Magick.cz

          Sborník pro duchovní vědu, hermetismus a thelemickou magii.

        Motto:
        Čím více všichni mluví, tím méně se slyšíme. A tím vzácnější je slovo, které tvoří víc než jenom sebe.


        Pravidelné rubriky:

*Thelemick & Magick *Svatá magie Abramelina mága
*Překlady, bilingvní příspěvky *Teoretické koncepty, religionistika *Obskurní beletrie

Thelemick & Magick

Řeč se mluví - voda teče....a přece by slovo mělo slovo tvořit.
Mluví-li mnoho lidí najednou a říká-li spoustu slov, není slyšet ani slova vlastního. Pozornost je třeba zaměřit na to, co chceme poslouchat. Slovo se potom může
stát tvůrcem.
Ale tvoření vždy probíhá v skrytu a ve tmě. Arci, jenom ve tmě.

O umění bláznů, nebeských radostech, elegantním životě
San

Slavnost bláznů nám minula. Horempádem příští rok, jářku si ji ale podáme! Stultorum festa připadá těm, kdož nevědí, ke které kurii náleží, na 17. února. Není náhodou, že se pohybuje v úplné blízkosti bláznů lásky, dne sv. Valentýna (14. února). Jsou různé způsoby, jimiž mnoho umělců začínalo svou kompoziční práci a tyto předstírané mánie mají být považovány jakožto "směřující k tomu, aby vytvořily druhotný stav inspirace".

Tak například Buffon, Milton, a Alfieri uchvacovali se trochou hudby a psát mohli, jen když byli oblečeni s největší elegancí.
Bourdalou před psaním hrával árii na housle.
Italský básník Casti mohl skládat své verše, jen když měl v rukou karty.
Corneill přemýšlel o svých tragédiích v úplné tmě, kdežto historik Mezeray pracoval jen při svíčce i za bílého dne.
Vážný Cujas redigoval svých deset právnických svazků leže na břiše. Villiers de l'Isle-Adam pracoval rád takto nebo v posteli: Budoucí Eva byla napsána ležmo na břiše v hotelovém pokoji.
Hugues Rebell, spisovatel velikého talentu, nedávno zemřelý, nemohl pracovat doma; najímal si pokoj v hotelu a nevyšel, dokud knihy nedokončil.

Hudebníci a umělci měli neméně zvláštní způsoby inspirace. Gluck dával přenést svůj klavír doprostřed louky, vypil několik lahví šampaňského a jal se skládat.
Cimarosa mohl pracovat jen za hluku hovorů, jichž se sám zúčastnil, sleduje zároveň v duchu svůj melodický sen. Jako Buffon hledal Haydn inspiraci v rafinované toaletě; musil nadto mít na prstě prsten zdobený diamantem; psal pak svou hudbu, aniž by se kdy zastavil, po pět či šest hodin a aniž učinil škrtu.
Schiller měl v zásuvce svého stolu narovnána shnilá jablka. Než se dal do práce, vyndával je a čichal k nim s rozkoší.

Zola se spoléhal na zvyk. Dával se do práce, jako usedáme v určitou hodinu ke stolu.
Vloženo 17.03. 2004 Pokračování >>>
 
Apologetika šoustavného neobaroka

San

V Knize sedmic stojí psáno: Když Pluch potká Plucha, mluví spolu o pohlaví. Svolají poradu, vyberou koordinátora a za jásotu a radosti spolu vejdou v prospěšný stav manželský. Druhá mocnina sedmi je čtyřicet devět.
William Tenn, Venuše a sedmero pohlaví 1

V této půvabné sci-fi si lidské představivost poradila rovnou s problémem sedmera pohlaví. Bizarnost sexuálních obtíží provázejících početí nového Plucha doplňuje ještě velké množství přirozených venuš-ských nepřátel. Takový "nzred chutná vždycky. Jen on jediný má tykadla a jejich kořeněná chuť se nedá přirovnat k ničemu". Copak činí taková "tykadla" nadmíru chutnými? Což třeba zvláštní prostonárodní rada Francouzů zdržet se ústřic v měsících bez písmene r, a my víme, že písmeno R je sluneční, vizme třeba boha Ra nebo hebrejské písmeno Reš, které také cosi připomíná rR, což se vztahuje k faktu po-hlavnosti. Od září do května se mění v samce - mají varlata, vytvářejí sperma - a jsou delikatesou; od června do srpna, kdy jsou samicemi - vytvářejí vaječníky, naplňují se vejci, která uzráváním bělají - po-zbývají chutnosti. V tom okamžiku děje se oplodnění, spermatozoidi zrození v období předcházejícím konají konečně svou povinnost. Příroda činí mateřství nechutným, aby své dílo zachránila. 2


Mužský a ženský mozek není stejný. Pro některé může androgynství znamenat utopickou vizi nebo model pro dosažení duševního zdraví. Má to znamenat, že sexuální odlišnosti jsou biologicky determi-novány? Svědčí to snad o tom, že jedno pohlaví je schopno zpracovávat informace lépe než to druhé? Jiné je prostě jiné. Je určitě snadné používat slova lepší nebo horší. Co je lepší, jablko nebo pomeranč?
"Dvě rasy", které na téhle planetě žijí, ačkoliv si to málokdo uvědomuje, reprezentují dvě individua: první se spoustou malých gamet. Muž chce oplodnit tolik žen, kolik jen může; dokáže maximalizovat svůj úspěch kvantitou a věnuje méně pozornosti kvalitě. Ale žena se musí soustředit na kvalitu, nikoliv na kvantitu. S omezeným počtem možností být oplodněna je její nejlepší sázkou muž, který jí pomůže za-jistit, aby se těm pár ratolestem, jež má, dobře dařilo.
Ať je to co nejvíce tak, jak to ona chce!
Ať je to co nejméně tak, jak to on chce!

Vloženo 17.03. 2004 Pokračování >>>
 
Fenomén Thoth Tarot
aneb
o rozšiřování nauk okultních v českých zemích

A.A.

Motto:


…v tom spojence zřím, kdo mi ublíží;
mně jedno, jsem-li šalbě ve psí dán;
mám v mysli vše, jen ne to nejbližší,
srdečně přijat, každým odmítán.

Francoise Villon


      Svět je velký. Je velký nejen z hlediska prostorového, ale i z hlediska časového. Prostor v sobě ukrývá tajemství cizích zemí, nesrozumitelnost jazyků i bizarnost chování nám vzdálených lidí. Cestujeme prostorem našeho světa, jelikož technické vynálezy posledního století nám to umožnily. Roztahujeme své poznání světa nejen cestováním do šíře a získáváme víc…víc…víc..poznání, víc informací. Máme víc.

      Čas v sobě ukrývá tajemství myšlenek, co daly vzejít novým věcem. Ukrývá spletitost vývoje, který přes všechny zdánlivé odbočky a slepé uličky vždy nakonec kráčí přímo vpřed, i malebnost zapomenutých souvislostí záhadně číhajících v předmětech vytvořených kdysi žijícími osobami. Časem našeho světa necestujeme, technika nám to neumožňuje a zdá se, že přes všechny sny utopistů nikdy umožňovat nebude. Nemůžeme tak roztahovat své poznání světa do hloubi minulosti či budoucnosti a získávat tak podstatnější poznání, jež bude blíže hluboko uloženému zdroji či vysoko uloženému cíli. Zůstáváme na povrchu - nepodmanili jsme čas, jen prostor. Máme mnoho informací…ale jakých?

Vloženo 17.03. 2004 Pokračování >>>
 
UFO
Čínský magický kult KU


San

18. hexagram I-ťingu, Ku, je překládán jako Zkaženost. "Následování a přizpůsobivost se snadno zvrhnou v cosi velmi nekalého. Taková je negativní spojitost tohoto hexagramu s hexagramem předchozím. Kdo se k někomu přidává a radostně jej podporuje, ten pro něj pracuje a slouží mu. Mluví-li se o zkaženém, pak jde o práci na zkaženém. Čínské jméno hexagramu vyjadřuje znak představující mísu plnou červů, symbol něčeho zkaženého, nepoživatelného. Sklad dolního a horního trigramu kombinuje měkkou ústupnost až apatii spodního trigramu s tvrdou vytrvalostí až umanutostí trigramu horního. Je to něco, co se nesrovnává, co je ve své podstatě zvrácené a volá po nápravě. Jsou jisté vhodné a nevhodné časy obětí, kterých je třeba, aby se dílo zdařilo a jeho plody zůstaly zdravé."

V srdci kultu Ku spočívá systém analogický mystériím voodou, které se týkají 256 jedů Bohyně, zvaných jinak kalas. Ku je černá magie, jako je Wu magií "bílou". Má jistou příbuznost s egyptským slovem Khu, a proto i odkazuje na ženskou povahu jejího zdroje. Khu je magická síla par excellence. Je zpodobňována cípkem nebo ocáskem femininního komplexu, v němž se vytvářejí kalas. Když Kenneth Grant, žák slavného anglického mága Aleistera Crowleyho, vykládá ve své knize "Hecate's Fountain" jeho slavný magický manifest o Novém Aeonu, "Knihu Zákona" (Liber AL vel Legis) , vypočítává kalas neboli barvy Hadita v jeho tajné manifestaci: modrá, zlatá, rudá, purpurová, zelená.

Hadit je nekonečně malý nebo atomický bod (bindu). Skrytý bůh, který jest jedno s Adadem, Daat (hebrejská sefira Poznáni nebo Rozumu) a Thothem (egyptským bohem moudrosti a také strážcem tarotu), jejichž spojení (yog) vytváří Yog Sothotha. Pojem Yog-Sothoth pochází z Necronomiconu a znamená doslova "věk (yug) nebo aeon Set-Thotha." V metafyzickém smyslu je Yog-Sothoth symbolem ducha Choronzona, velikého démona Chaosu, který dlí v srdci hmoty nebo v materiálním universu. Jeho tajemství je možné odkrýt pouze projitím Brány Daatu (tj. Thothovy) do pouště Setovy, Set-Thotha, či Sothotha.
Vloženo 18.03. 2004 Pokračování >>>
 
Chvála pracem chemickým
A.A. :


Chvála pracem chemickým

aneb

Za život životem plať či neplaťMotto:Nejlepší obrana je útěk. Při zahnání do rohu je nejlepší obranou útok.
Dle nauk kabalistických byl svět Bohem stvořen ve znamení Býka, a to nikoliv na počátku či konci vlády tohoto znamení, ale v jeho půli.
Pěkně to kreslí písmenko Alef. Půlka je viditelná, půlka je skrytá. Mezi tím jako spojnice obou polarit stojí člověk. Nebýt člověka, nemá pohádku dvojnosti kdo vyprávět.


A tak už od Stvoření je svět tvořen polaritami a v nich trvá. - Jak samozřejmé, že světlo vyzdvihujeme na úkor tmy, bohatství na úkor chudoby, ctnost na úkor hříchu … ale jakpak by se nám to dařilo, kdybychom světlo s tmou nemohli srovnat? A tak je svět vezdejší nerozlučně spojen s číslem dvě ve všech jeho projevech, na které jen lze pomyslet. A člověk jako prvek třetí ty dvě síly rozděluje i spojuje, protože ony se projevují skrze něho. Snad by byla tato vířící trojice dostatečná, ale svět míří dál a vznikají další spojení - ačkoli původní dvojice zůstává. Teď přichází vláda sedmi, a ta ustavuje bezpočet ochránců celé projevené přírodě. Každá hora, každý balvan i každý kamínek mají svého strážce, jehož úkolem je ucelovat z výše svojí vlády vlastnosti Předmětu, Který Se Na Zemi Nachází. Tito pracovití ochránci, drobní duchové, jsou spojeni se svými předměty nerozlučně a neoddělitelně na věky věků.

Vloženo 18.03. 2004 Pokračování >>>
 
Big Science, Allelujah!

San


1.:146
Abrahadabra; msta-mzda Ra Hoor Khuta.
2.:141
Je tu poblíž domova rozdělení; existuje slovo neznámé. Kouzlo je zlomeno; vše není nic. Vari! Vytrvej! Cituj kouzelnou formuli Ra-Hoor-Khuita!
3.:148
Nejprve vězte, že jsem bůh války a pomsty. Budu s nimi nakládat tvrdě.
4.:149
Vyberte si ostrov!
5.:150
Opevněte jej!
6.:151
Roztrušte kol válečné stroje!
7.:152
Dám vám válečné stroje.
8.:153
S nimi budete bušit do lidí; a žádný
před vámi neobstojí.
9.:154
Číhejte! Stáhněte se! Na ně! to je zán válečného štěstí: taková bude má bohoslužba kol mého tajného dómu. /1


O prosťáčcích a Plamenné potopě

Tradovalo se, že Bůh chtěl vyzkoušet lidstvo, jež se začalo dmout pýchou jako v časech Noemových, a tak poručil moudrým mužům té doby, mezi nimi i blahoslavenému Liebowitzovi, aby sestrojili obrovské válečné stroje, jaké země do té doby nepoznala, zbraně takové síly, že v nich byly ukryty samy ohně pekelné.
A Bůh strpěl, aby tito mágové svěřili zbraně do rukou knížat a každému z nich řekli: Jen proto, že takovou věc mají i nepřátelé, vynalezli jsme ji i pro tebe, aby věděli, že ji také máš a báli se udeřit. Ty sám pak, pane náš, boj se jich stejně jako oni tebe, tak, aby zlo, které jsme stvořili, nemohl nikdo vypustit.
Avšak knížata, která pramálo dala na slova moudrých rádců, si řekla: Když pouze já udeřím rychle a potají, zničím ostatní ve spánku a nebude nikoho, kdo by se zmohl na odvetu; Země bude má.
Tak pošetilá byla knížata. Pak přišla Plamenná potopa.

Vloženo 18.03. 2004 Pokračování >>>
 
O strašidlu chaosmagie iii

A.´.A.´.

O strašidlu chaosmagie, které je určitě mužského pohlaví
a halasně obchází okolo

Motto:
…Nesvazujte nic! Vy sami nečiňte žádného rozdílu mezi jednou věcí & těmi ostatními; vždyť tudy kráčí bolest.
AL I./22Lze pokládat za historicky doložené, že v Sumeru ve třetím tisíciletí př.n.l. plně vládlo patriarchální myšlení. /i Enki je zřejmě první, do dnešních dnů známý, protože písemně doložený mužský vládce. Ostatní božstva jsou historicky mladší - a i kdyby ne, co na tom záleží. Mezi bohy malými i velkými, regionálními i státními vždy na prvním místě panuje muž, ozdoba božských příbytků, nejvyšší autorita.
Pět tisíc let písemných památek, pět tisíc let vývoje lidstva, pět tisíc let vzpomínek. Mužských vzpomínek, ženy měly zakázáno se vzdělávat a psát obvykle neuměly. Magie těch doložených pěti tisíc let je na tom stejně – je chromá na jednu nohu. Věda i Umění jsou nazírány pouze z jedné strany, která byla označena těmi pravými za tu pravou.
Vloženo 18.03. 2004 Pokračování >>>
 


Starší články:
          Další thelemické práce nabízí Malé opatství Thelémské.
          Méně obsahově náročná, zato osobnější pojednání najdete v Revue 44.          (c)2003 Ro., http://ro.magick.cz
          webmaster, dotazy, připomínky: sor. Chiah, 23 /zavináč/ magick /tečka/ cz