Thelema - Magick na Magick.cz
 Magick na Magick.cz

          Sborník pro duchovní vědu, hermetismus a thelemickou magii.

        Motto:
        Čím více všichni mluví, tím méně se slyšíme. A tím vzácnější je slovo, které tvoří víc než jenom sebe.


        Pravidelné rubriky:

*Thelemick & Magick *Svatá magie Abramelina mága
*Překlady, bilingvní příspěvky *Teoretické koncepty, religionistika *Obskurní beletrie
Obeah and Wanga

Tento studijní text jsem nalezl na jakýchsi thelemských stránkách. Zaujme hned po prvním přečtení svou fundovaností, ale též místy trochu diskutabilními spekulacemi. Přesto jsem se rozhodl článek přeložit a zveřejnit. Překlad je mírně krácený.OBEAH AND WANGA - PAUL J. ROVELLI

AL I,37:"Rovněž mantry a zaříkávání; Obeah a Wanga; dílo hole a meče, to se má učit a vyučovat."

Učení Thelemy se zakládá na dvou principiálních mantrách. "Dělej, co ty chceš, ať je cele Zákon." A "Láska je Zákon, Láska pod Vůlí."
"Dělej, co TY chceš..." - toto TY naznačuje vztah k Ne-Já, které snadno přiřadíme Nuit. A dále - skrze zprostředkovatele Aiwasse je to právě Nuit, která k nám mluví. Zde je určitý dualismus. Nuit naznačuje, že je nám známa jako naše vůle (!) a naopak my, pronášením této mantry potvrzujeme její vůli. To se dá částečně osvětlit z hlediska faktu, že Ona je ta, jež se dává poznat, ne Hadit.
Není bez zajímavosti, že překlad řeckého slova "Thelema" znamená "Vůle" nebo též "Vůle Boží." V tomto smyslu můžeme zmínit křesťansko - gnostický axiom :"Ne má, nýbrž tvá Vůle se staň."
"Ne má Vůle..." - "NE" - je Nuit a její Vůle je součástí každého z nás, mimo to, že její radost je vidět radosti jednoho každého z nás, jimiž se skrze nás manifestuje samo Univerzum.
Dále budoucí čas "...,nechť je cele Zákon." upomíná na to, že JE tu cosi co právě NENÍ. Toto je v každém případě proroctví. "Nad" a "Pod" se stávají vzájemnými symbiotickými reflexy. A máme tu popis fluidních sil Univerza v aktu stvořování.
Druhá thelemská mantra pak kontrastuje s první v tom smyslu, že apeluje na přítomný čas. "Láska je Zákon, Láska pod Vůlí." A to je to, co existuje v tomto čase, v přítomnosti.
Co se týče zaříkávání, Crowley poznamenává, že existují metody komunikace vůlí s ostatními bytostmi. Jeho komentář v knize Magie v Teorii a Praxi prohlašuje, že každý čin je magický čin. Jinými slovy - každá uskutečněná aktivita je naší vlastní magií.
Nyní uvedu ještě jeden bod ohledně Obeah a Wanga, o skutku a slovu magie. "Magie je Umění a Věda způsobit změnu tak, aby nastala ve shodě s Vůlí." Tato definice zahrnuje vstávání z mrtvých, očarování dobytka, vyvolávání deště...ATD. Avšak zahrnuje magie ještě jakýkliv jiný nemagický akt?Ano. Domnívám se, že není možné pronést slovo, nebo cokoliv uskutečnit, aniž bychom zároveň neprodukovali náležitý efekt, k nemuž se náš čin vztahuje.
To nás přivádí k jádru eseje. Co je Obeah a Wanga? Proč jsou tak důležité?
Zaprvé: Obeah je magická síla uvitř každého jednotlivce. Crowley zmiňuje Obeah jako Skryté Světlo, které je nositelem speciálního vztahu k magickým aktům. Konstatuji, že Skryté Světlo se zdá být odkazem na Léviho "éter". Kořen slova je OB, což může být hebrejsky přepasáno jako AVB se vztahem k devítce a sefiře Jesod. Na této úrovni může být sjednocena s Léviho éterem.
V jazyce národa Vodun plní toto slovo poselství odevzdání se práci s duchovními entitami LOA, přiřaditelných entitám zmiňovaným v Liber 231. Zvláštní pozornost je věnována vzývání nejvyšší síly LOA, nazývané LEGBA, nejmocnější z těchto entit, která vykonává funkci strážce brány mezi spirituální a materiální plání a koresponduje s Choronzonem.
Po této zkušenosti jsme přirozeně vedeni k Wanga, která je fyzickou manifestací a magickým pojítkem s Obeah. Bývá zpravidla prezentována formou talismanu. Magická síla pak působí a přináší výsledky na hmotné úrovni, podle toho jakou formu talismanu si zvolíme.


Případní zájemci o znění celého textu mě mohou kontaktovat na uvedeném e - mailu. Podotýkám, že CELÝ TEXT JE V ANGLIČTINĚ!
93T
 


          Další thelemické práce nabízí Malé opatství Thelémské.
          Méně obsahově náročná, zato osobnější pojednání najdete v Revue 44.          (c)2003 Ro., http://ro.magick.cz
          webmaster, dotazy, připomínky: sor. Chiah, 23 /zavináč/ magick /tečka/ cz