Magick na Magick.cz - Kvadranty (Abramelinova magie)
Magické kvadranty čili evokační pečeti k šesnácté kapitole.